Gryfino - maj 2019

Triumfatorki 5 Gryfińskiego Festiwalu biegowego - 10km: Julia Sanecka i Karolina Grąbczewska

1

Kochamy Triathlon

Ekipa Delfa po Triathlonie w Lipianach 2019. Od lewej: Mateusz, Milan, Wojtek, Bartek, Ela i Mariusz.

2

Delf to my

Reprezentacja Delfa podczas VI Triathlonu w Pniewach 2019. Super zawody.

3

Wałcz 2019

Start do ćwiczenia strefy zmian: bieg - rower - bieg.

4

Wałcz 2019

Pierwsza linia startowa

5

Wałcz 2019

Trzecia linia startowa.

6

Wałcz 2019

Środkowa Linia startowa

7

Wałcz 2019

Dlef to my

8

Wałcz 2019

Kochamy również bieganie.

9

Wałcz 2019

To my Delf Gryfino, tak promujemy Gminę Gryfino.

10

Tu jesteś :: Start ::Archiwum ::Wydarzenia Delf ::Rok 2017

Rok 2017

01.01.2018 A. Turowski - 1, Sz. Janaszkiewicz - 3  

Aleksander Turowski

Szymon Janaszkiewicz zajął trzecie miejsce

W zakończonych w sobotę 30 grudnia 2017 roku Gryfińskich Biegach Górskich dwóch naszych zawodników stanęło na podium w klasyfikacji końcowej cyklu. Cały cykl składał się z trzech biegów, o wynikach których informowaliśmy wcześniej. 

Pierwsze miejsce wśród chłopców z roczników 2007 - 2008 zajął Aleksander Turowski >>>

Trzecie miejsce w grupie chłopców 2005 - 2006 wywalczył Szymon Janaszkiewicz >>>

Gratulujemy!

Komunikat końcowy >>>

W tegorocznej edycji nie startowali zawodnicy grupy starszej.

 

27.12.2017 Sprawdziany pływackie na 100 i 400m

Logo Delf

W środę 27 grudnia przeprowadziliśmy dwa sprawdziany pływackie dla zawodników grupy starszej, na 100 i 400 metrów. Najlepiej popłynęła Julia Sanecka, która złamała barierę 5' - wynik 04:58,9, drugi przypłynął Bartosz Jasiulewicz, który osiągnął czas 05:19,1. Bartosz osiągnął  wspaniały postę w stosunku do życiówki, poprawił się bowiem aż o 53 sekundy. Bartek staje się w pewien sposób "Mistrzem Sportu - Mistrzem życia" Po wcześniejszym średnim okresie zaangażowania w osiąganie wyników sportowych w bieżącym okresie przygotowawczym świeci przykłądem zangażowania... Pomimo, że do szkoły dojeżdża do Szczecina to osiągnął jeden z największych postępów.

Brawo Bartek :)

Wyniki sprawdzianu na 400m >>>

Znaczącą poprawę osiągnął również Mateusz Janszkiewicz, który również dojeżdża do szkoły do Sczecina. Mateusz  poprawił się o 9,3 sek. i w sprawdzianie zajął miejsce trzecie. Kilka osób uzyskało słabsze czasy niż wcześniej, ale tak to w sporcie jest... Bardzo dużo zależy od postawy, klasycznego treningu - systematycznej pracy.

Świetnym tego przykładem jest stały postęp osiągany przez Julię Sanecką, która od 2011 roku, kiedy w wieku 11 lat popłynęła w sprawdzianie na 400m poprawiła się łącznie o 2 minuty i 16 sekund, co daje średni roczny postęp 22,7 sekundy.

Poprawa wyników Julii Saneckiejw pływaniu na  400m w latach 2011 - 2017 >>>

Ciekawostką jest jak Julia popłynęła poszczególne "50" - zobacz >>>

Uwaga: start do pływania - z wody, pływały dwie osoby na torze!

Sprawdziliśmy również naszych zawodników na 100 metrów, ale test ten traktowaliśmy jedynie jak rozgrzewkę... do 400 to nie publikujemy wyników... 

 

27.12.2017 Odżywianie sportowców w wieku 10 - 12 lat

Przepis na baton energetyczny

O prawidłowe odżywianie dbać trzeba od najmłodszych lat, bo czym skorupka za młodu nasiąknie...

W klubie naszym treniują również dzieci - bo triathlon jest wspaniałym i  wszechstronnym sportem, który uprawiać można i trzeba od najmłodszych lat...

Dlatego przedstawiamy "Zasady prawidłowego odżywiania sportowców w wieku 10 - 12 lat".

Materiał przygotowany został przez Edytę Śleszyńską - specjalistę medycyny rodzinnej, certyfikowanego lekarza medycyny sportowej, konsultanta żywienia sportowego Centrlnego Ośrodka Medycyny Sportowej. 

Zachęcamy do przeczytania i stosowania >>>

 

 

26.12.2017 Przez żołądek do serca... i wyniku sportowego! 

   
 COMS - logo

To, że przez żołądek najłatwiej trafić do serc męskiego, ale również żeńskiego wiadomo od wieków...

To, że przez żołądek dochodzi się również do sukcesów w sporcie też wiadomo od dawna...

W okresie świątecznym, noworocznym, kiedy je się nieco więcej niż zwykle przypominamy więc "Zasady prawidłowego odżywiania sportowca." Materiał przygotowany został przez lekarza medycyny Edytę Śleszycką - Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej. A nóż, ktoś z naszych czytelników zechce w nowym 2018 roku podejmie wyzwanie... i spróbuje stosować u siebie prawidłowe nawyki żywieniowe?

Poznaj i stosuj >>> 

 

 

21.12.2017 Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018

   
 Życzenia świąteczne i noworoczne Delfa

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia

oraz Nowego Roku 2018,

świąteczne życzenia powodzenia w codzienności,

zdrowia, hartu ducha i ciała,  wspaniałej drogi do celu

i wielu przyjaziół po drodze,

Zawodnikom, Rodzicom, Sympatykom oraz Partnerom naszego klubu

Całym sercem składa

Zarząd DELF 

 

19.12.2017 Kodeks dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Ministerstwo Sportu - logo

Witold Bańka zaprezentował opracowany w Ministerstwie Sportu i Turystyki Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych.

Minister Sportu i Turystyki zlecił przeprowadzenie badania pt. Analiza działalności polskich związków sportowych w sportach olimpijskich. Potwierdziło ono krytyczną ocenę jakości zarządzania w PZS, wskazując na liczne problemy występujące w praktyce ich działania, od kwestii związanych z zarządzaniem strategicznym, przez niewłaściwe gospodarowanie zasobami, w tym finansowymi, aż po przejrzystość realizowanych działań. Wyniki badania, a także dotychczasowe doświadczenia resortu z kontroli realizowanych w niektórych związkach oraz z bieżącej z nimi współpracy, jak również praktyka upowszechniania dobrego zarządzania w strukturach sportowych innych państw, w tym przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, skłoniły ministra Bańkę do podjęcia decyzji o przygotowaniu standardów dobrego zarzadzania dających się zastosować w praktyce działania PZS. Prace nad Kodeksem dobrego zarządzania dla PZS rozpoczęto pod koniec 2016 r. Wykorzystano w nich zarówno dotychczasowe doświadczenia resortu, jak i wyniki wspomnianego badania, ale także dobre praktyki funkcjonujące w biznesie i w sektorze pozarządowym oraz dorobek zagranicznych dokumentów regulujących zagadnienia dobrego zarządzania w sporcie, tak na poziomie krajowym (np. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii czy Australii), jak i wypracowanych w ramach struktur międzynarodowych, w tym w UE i przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Przygotowany w Ministerstwie Sportu i Turystyki Kodeks to dokument nowatorski, nie tylko w skali naszego kraju. Już otwierające go motto („Uczciwość w sporcie, skuteczność w działaniu”) wskazuje, jaki cel przyświecał autorom dokumentu. Kodeks stanowi wyraz postępowego podejścia resortu do kwestii dbałości i odpowiedzialności za jakość zarządzania polskim sportem, ale również za rzetelność i gospodarność wydatkowania środków publicznych. Chciałbym, żeby środki trafiały przede wszystkim do związków, w których będą wydatkowane przez profesjonalny, otwarty na dialog zarząd, który w sposób uczciwy i efektywny, z uwzględnieniem odpowiedzialności za sport w długiej i krótkiej perspektywie, reprezentował będzie interes tego sportu – komentuje minister Bańka. Kodeks dobrego zarządzania dla PZS to tzw. narzędzie pozalegislacyjne. Oznacza to, że nie stanowi on dla adresatów – czyli związków – źródła prawa, jak ustawa czy rozporządzenie. Jest to raczej rodzaj podręcznika, katalogu zaleceń i dobrych praktyk, który może być użyteczny dla zarządów chcących reformować swoją organizację. Nie oznacza to jednak, że wytyczne zawarte Kodeksie nie będą wiążące dla PZS. Każdy związek, który będzie chciał sięgnąć po środki z dotacji Ministra Sportu i Turystyki, będzie się musiał stosować do wytycznych Kodeksu. Kodeks zawiera ponad 180 konkretnych wytycznych, odnoszących się do różnych obszarów tematycznych. Część z nich ma charakter miękkich zaleceń. Wdrożenie innych wymagane będzie tylko od niektórych związków, posiadających większy potencjał organizacyjny lub spełniających określone warunki. Pozostałe będą miały charakter bezwzględnie wiążący dla wszystkich PZS, chcących korzystać z dofinansowania realizowanych przez siebie zadań. Nie wszystkie wytyczne są jednak dla związków nowe. Część z nich wynika z przepisów obowiązującego prawa. Wytyczne realizują pewne zasady ogólne Kodeksu, które jednocześnie definiują, jaki powinien być wzorcowy polski związek sportowy. Do zasad tych należą: Efektywność, Profesjonalizm, Planowanie, Uczciwość, Otwartość oraz Odpowiedzialność. Wytyczne Kodeksu, dla zwiększenia jego przejrzystości, pogrupowano w 12 obszarach tematycznych: Organizacja i kompetencje organów, Zarządzanie strategiczne, Przejrzystość działania, Zarządzanie finansami, Nadzór i kontrola wewnętrzna, Odpowiedzialność za rozwój sportu, Uczciwość w sporcie, Kadry dla sportu, Współpraca w środowisku sportowym, Postępowania dyscyplinarne, Polityka oparta na faktach, Zawodnik i trener w polityce związku. Przykładowe wytyczne Kodeksu dotyczą obowiązku tworzenia strategii rozwoju sportu, prowadzenia różnych ewidencji, w tym rejestru zawodników, przygotowania w sposób profesjonalny sprawozdań z działalności związku, zarządzania ryzykiem, czy prowadzenia polityki w zakresie konfliktu interesów. Przewidują one zwiększenie transparentności działań związku, podniesienie kompetencji osób nim zarządzających, czy zagwarantowanie uczciwości we wszelkich aspektach działalności związku. Wytyczne są bardzo precyzyjne i odpowiadają na zdiagnozowane w działalności związków problemy. Kodeks będzie wdrażany stopniowo, rozważnie, z zachowaniem zasady elastyczności. Rozpoczynając od programów realizowanych w 2019 r., Minister będzie umieszczać w programach te wytyczne, które w danym czasie uzna za priorytetowe do zrealizowania i konieczne dla wypełnienia zadań ujętych w programie. W kolejnych latach katalog wytycznych wpisywanych do programów będzie się stopniowo poszerzał, prowadząc do pełnej implementacji Kodeksu, a przez to do poprawy jakości wydatkowania środków publicznych i do rozwoju konkretnych sportów, w których działają korzystające z nich związki.

- Kodeks dobrego zarądzania dla polskich związków sportowych >>>

- Wyniki z analizy działalności polskcih związków sportowyvh >>> . 

10.12.2017 Aleksander Turowski i Szymon Janaszkiewicz

delf logo

Pierwsze miejsca w swoich grupach wiekowych zajęli nasi zawodniczy Aleksander Turowski i Szymon Janaszkiewicz, podczas drugiej serii Gryfińskich Biegów Górskich, które odbyły się w sobotę 9 grudnia na gryfińskiej "Górce Miłości".

Aleksander Turowski zawodnik Delfa Gryfino Szymon Janaszkiewicz - zawodnik Delfa Gryfino

Olek startował w gronie chłopców urodzonych w latach 2007 - 2008, a Szymon wśród chłopców z roczników2005 - 2006. Gratulujemy.

Wyniki >>>

Obydwaj chłopcy po drugiej serii prowadzą w swoich grupach wiekowych. To fajnie.

W siedmiu biegach rozegrano wyścigi dla 12 grup wiekowych, wzięło w nich udział 69 zawodników :)  

1.12.2017 Prasa rozpisuje się o sukcesach naszej zawodniczki :)

Julia Sanecka po zawodach w Zagrzebiu

Prasa rozpisuje się o osiągnięciach naszej zawodniczki Julii Saneckiej :) 

Tym razem wywiad do Gazetki Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie przeprowadził  z Julią, Grzegorz Rudziński, notabene zawodnik Delfa Gryfino.

Wywiad ciekawy, dojrzałe odpowiedzi.

Przeczytaj >>>

1.12.2017 Mamy zegar treningowy do treningu pływackiego!

zegar treningowy Delfa

Z satysfakcją informujemy, że po wielu naszych staraniach na wewnętrznej ścianie basenu sportowego CW Laguna zawisł  pływacki zegar treningowy.

Jesteśmy jego właścicielami.

Zakup dokonany został z dotacji otrzymanej przez nas od naszej Gminy - Gminy Gryfino.

Jest to specjalny zegar z czterema wskazówkami, każda w innym kolorze.

Po praktycznych treningach z obserwowaniem wskazówek od trenera, zawodnicy skutecznie będą mogli  realizować  treningi interwałowe, kontrolować intensywność pływania...

20.11.2017 Przypominamy - 4 medale Mistrzostw Polski

Delf na MP w Duathlonie - Rumia 2017

Przypominamy, że 15 października 2017 roku w Rumii nasi zawodnicy wywalczyli 4 medale Mistrzostw Polski w Duathlonie. Oczywiście pisaliśmy o tym 17 pażdziernika - na bieżąco. Teraz przypominamy o tym sukcesie, w związku z tym, że udało nam się przygotować krótki (8,23 minuty) film z tego wydażenia. Autorem jest członek zarządu naszego klubu Karol Pietraszuk.

Zobacz >>>

18.11.2017 Najmłodsi na biegach górskich

Kalina Grabowska na końcowym odcinku podbiegu

 Aleksander Turowski

18 listopada 2017 roku kilkoro naszych najmłodszych zawodników startowało w Biegach Górskich.

Galeria >>>    Wyniki >>>

Drugie miejsca w biegu na 500m - dzieci urodzonych w latach 2007 - 2008 zajęli Kalina Grabowska i Aleksander Turowski.

Trzeci wśród chłopców urodzonych w latach 2005 - 2006,

a ścigających się na dystansie 1000m był Szymon Janaszkiewicz.

Dla najmłodszych, którzy dopiero uczą się rywalizacji to jedne z pierwszych doświadczeń, które w przyszłości mają szansę zaprocentować.

Biegi te mają swoją specyfikę, nie są to, ani biegi szkolene, ani masowe, startują w nich głównie zawodnicy trenujący w klubach.

Trasa biegu, pomimo, że Gryfino leży w zasadzie na nizinie... jest bardzo trudna, podbiegi są iście górskie...

Przez lata startowaliśmy w nich, traktując je jako formę urozmaicenia w treningu.

W tym roku zdecydowaliśmy jednak, że grupa starsza nie weźmie w nich udziału. Wpływ na tą decyzję miało kilka elementów, najważniejszym jest jednak to, że końcówka roku nie jest okresem na ściganie się tylko okresem na trening. 

04.11.2017 Roztrenowanie - to ważny okres RCO

Logo Delfa

 Relaks i odpoczynek

Roztrenowanie - to ważny okres Rocznego Cyklu Treningowego.

Po długim okresie startowym,  który dla kilku naszych zawodników rozpoczął się już 14 maja w Olsztynie, a zakończył się 8 października w Mellili  (Hiszpania) - 5 miesięcy startów, aktualnie jesteśmy w okresie roztrenowania. To taki czas w którym się odpoczywa. W czasie tym trzeba się ruszać, ale ruszanie to ma mieć charakter higieniczny... Przykładowo grupa starsza ćwiczy "tylko" cztery razy w tygodniu, a młodsza trzy razy na tydzień. 

Celem tego okresu jest odpoczynek, nadrobienie różnego rodzaju obowiązków poza sportowych, nabranie chęci do ciężkiej pracy...

Teoretycznie, okres ten trzeba skończyć w wyższej dyspozycji niż kończyło się ten sam okres rok wcześniej. Chodzi o to by kolejny okres przygotowawczy, do kolejnego sezonu startowego rozpocząć z wyższej półki...

Bieżączy odpoczynek jest dla naszych zawodników zasłużony, dużo pracowali, osiągnęli dobre wyniki..., a kilku z nich już zgłasza, że roztrenowania ma już dość.   

Kolejny okres przygotowawczy do startów 2018 roku rozpoczniemy od poniedziałku 13 listopada.

Pracować będziemy zgodnie z planem organizacyjnym okresu przygotowawczego do seonu startowego 2018  >>>

W założeniach do nowego okresu przygotowawczego do sezonu 2018 mamy:

- unikanie błędów

- stosowanie hierarchii celów

- zwiększenie skuteczności monitorowania skutków zastosowanych obciążeń treningowych

- indywidualizowanie celów wynikowych

- indywidualizowanie obciążeń treningowych

- doskonalenie organizacji treningu 

 

03.11.2017 Serdecznie dziękujemy za 1% Państwa Podatków

Logo Delfa

 sanecka julia na trenażerze

Serdecznie dziękujemy za 1% Państwa Podatków. Właśnie otrzymaliśmy oficjalną informację z Fundacji Młodzi - Młodym, która jest naszym partnerem w pozyskiwaniu 1%, że w najbliższym czasie na nasze konto wpłynie kwota 3881,34 zł.

Zachęcamy do obejrzenia naszego profilu na stronie internetowej Fundacji Młodzi - Młodym >>>

Za otrzymaną kwotę zamierzamy kupić dwa trenażery >>>. W najbliższym okresie dokupimy kolejne egzemplarze, tak by wszyscy zawodnicy, którzy chcą osiągać w przyszłym sezonie wyniki sportowe mieli do tego odpowiednie warunki. W naszych warunkach klimatycznych ciężko jest trenować kolarstwo w okresach późnej jesieni, zimy i wczesnej wiosny. Trenażery, które zamierzamy kupić stwarzają możliwośći trenowania o "każdej  porze dnia i nocy". Sprzęt taki umożliwia również indywidualizację treningu. Przykładowo zawodnik będzie mógł trenować jak będzie miał na późniejszą godzinę do szkoły. Na sprzęcie, który zamierzamy kupić można kształtować obciążenia na odpowiedniej mocy. 

Internetowa strona producenta sprzętu - warto zobaczyć >>>

Naszym planem jest oddanie w użytkowanie trenażera do czasu, gdy zawodnik będzie u nas trenował w celu udziału w zawodach. Będziemy dążyli, by każdy zawodnik ćwiczący w celu osiągnięcia wyniku miał taki sprzęt w domu.

Serdecznie dziękujemy również redakcji 7 Dni Gryfina, która promowała przekazanie 1% podatku na rzecz naszego klubu.

Stawiamy na jakość! 

17.10.2017 Zdobyliśmy 4 medale Mistrzostw Polski w Duathlonie

Grupa Delf

 PGE

4 medale Mistrzostw Polski w Duathlonie zdobyli nasi wychowankowie w Rumii. Zawody rozegrane zostały przy pięknej pogodzie w niedzielę 15 października 2017 roku. Mistrzynią Polski Juniorek Młodszych została Julia Sanecka, Wicemistrzami Polski zostali: Mateusz Janaszkiewicz i Dawid Heda. Mateusz w grupie juniorów młodszych, a Dawid w gronie młodzików. Brązowym medalistą w gronie juniorów młodszych został Jakub Heda. Gratulujemy, cieszymy się bardzo, że nasi zawodnicy potrafili sprężyć się na koniec sezonu.

Wyniki:

- młodzicy i juniorzy młodsi >>>

- open (juniorzy, młodzieżowcy, elita) >>> .

 

09.10.2017 Świetny występ Julii Saneckiej w Pucharze Europy Juniorów

Julia Sanecka

 

Kolejny dobry start na arenie międzynarodowej zaliczyła nasza zawodniczka Julia Sanecka, która w niedzielę 8 października startowała w Pucharze Europy Juniorów w którym zająła bardzo dobrą ósmą lokatę. 

Wyniki: pdf >>>   # exell >>>  # z możliwością sortowania >>>

Dzięki temu miejscu Julia awansowała w Europejskim Rankingu Juniorek o 33 miejsca na 30 lokatę. Do zestawienia liczyły się trzy starty, nasza juniorka startowała tylko w dwóch wyścigach zakwalifikowanych do rankingu. W całym rankingu sklasyfikowano 174 triathlonistki w wieku od 16-19 lat w tym cztery Polki. Julia w rankingu tym zajmuje najwyższą lokatę wśród krajowych koleżanek. W swoim roczniku 2001 Julia  jest trzecia.

Junior Continental Rankings: Europe Junior Women >>>

Opis wyjazdu Julii do Hiszpani oraz analiza jej występu w Melilli przedstawiony zostanie w najbliższym czasie..

Dzisiaj tylko informacja, że Julia wspólnie z Włoszką Carlottą Missagli miała drugi czas jazdy rowerowej!

11.10.2017

Start uznajemy za udany, z pewnym niedosytem. Julia pobiegła poniżej swoich możliwości. Powodem słabszego biegu był ból mięśnia piszczelowego przedniego >  obu nóg. Zawodniczki biegały 5,11 km na dwóch pętlach, ból ten przeszedł Julii dopiero po pierwszej pętli. W konsekwencji w stosunku do świetnego biegu z Zagrzebia, pobiegła o 32 sekundy gorzej. Jej rywalki z Zagrzebia w stosunku do tamtego czasu poprawiły się o:

- Carlotta Missaglia o 54s. (ITA)

- Tania Molinari o 35s. (ITA)

- Valentina Riasowa o 19s. (RUS)

tym samym Julia zajęła "dopiero" ósme miejsce. Nie martwimy się tym jednak, bo to i tak wysokie osiągnięcie, a z doświadczenia tego wyciągniemy stosowne wnioski. Jako ciekawostkę podajemy, że problem bólu m. piszczelowego było chodzenie po domu, albo na boso, albo w złych kapciach... 

Co prawda bieg Julii i tak nie był taki zły, bo 5,11km pobiegła po 3.51,9 min./km, a to po 750m pływania, jeździe rowerowej na 21km w tempie 1:40,7 min/km nie jest złym rezultatem.

CDN..!

08.10.2017 6 razy stawali na podium nasi zawodnicy podczas 83 MBP

Czyleko Małgorzata Podolak Julia Marek Sanecki Wiktor Pietraszuk Aleksander Turowski Kalina Grabowska

 

 Dekoracja Juniorów podczas 83 MBP

Dekoracja dziewcząt z rocznika 2009 w 83 MBP

dekoracja chłopców

Na szóstkę wystąpili nasi zawodnicy podczas 83 Masowych Biegów Przełajowych, które rozegrane zostały 7 października 2017r. w Gryfinie.

 - W starcie open wygrała Małgorzata Czyleko >, druga wśród dziewcząt z rocznika 2008 była Kalina Grabowska >, drugie miejsce wśród chłopców z rocznika 2006 zajął Wiktor Pietraszuk >, wśród o rok młodszych chłopców również drugi był Aleksander Turowski > , trzecie miejsce wśród dziewcząt z rocznika 2004 zajęła Julia Podolak >. Zajmując drugie miejsce w starcie open dobry przykład swoim zawodnikom dał trener Marek Sanecki >  

W pierwszej diesiątce w swoich kategoriach wiekowych byli: Grzegorz Rudziński (4), Maja Sanecka (5) >, Małgosia Kowalczyk (5), Bartek Celmer (5), Dawid Heda (6), Piotr Partyka (6), Agnieszka Janicka (6), Mateusz Janaszkiewicz (7), Szymon Janaszkiewicz (6) Adrian Paździor (8), Wiktoria Budny (9). Pani Agnieszka Janicka wylosowała nagrodę główną - piękny, ilustrowany album ufundowany przez p. Alchimowicz. Jesienny bieg open od kilku już lat dedykowany jest p. Ludwikowi Alchimowiczowi.

Galeria zdjęć z prezentacją naszych zawodników >>>

Zawody rozegrane zostały przy typowo jesiennej pogodzie, momentami padał nawet lekki deszczyk..., nam to nie przeszkadzało bo jesteśmy twardzi i zachartowani, ale jest to oznaką kończącego się sezonu. W niedzielę 15 października wystąpimy jeszcze w Mistrzostwach Polski w Duathlonie i na tym zakończymy sezon startowy 2017.

Wyniki z MBP zamieścimy po ich opublikowaniu przez organizatora zawodów Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, czyli dopiero w poniedziałęk...
Dekoracja przedszkolaków podczas 83 MBP. Gryfino 2017 Janaszkiewicz i Paździor Rocznik 2002 

04.10.2017 Brawa dla naszych zawodników za udział w 46 Biegu Transgranicznym

Zawodnicy Delfa w czołówce 46 biegu Transgranicznego Doliną Dolnej Odry

Rudziński i Janaszkiewicz

 Najlepsi w 38 Biegu Transgranicznym Doliną Dolnej Odry 2017

Bardzo dobrze wystąpili nasi zawodnicy w 46 Biegu Transgranicznym Doliną Dolnej Odry, który odbył się 3 października na trasie Gryfino - Gartz.

Pomimo, że startowali w nim z marszu, bez żadnego specjalnego przygotowania to zajęli 1, 3, 13, 15 i 17, 110 (kobieta - Małgorzata Czyleko) miejsca w klasyfikacji generalnej. Zawody ukończyło 264 biegaczy.

Wygrał Grzegorz Rudziński, trzeci był Mateusz Janaszkiewicz 1>>>, 2>>>  Mateusz Janaszkiewicz (po lewej, po prawej Oskar Wieligórka) >>>, trzynasty Jakub Heda, piętnasty Mateusz Urbanek i siedemnasty Oskar Wieligórka >>>

Było z kim się ścigać - prowadząca grupa na około 800m po starcie. W grupie tej byli zawodnicy, którzy wygrywali wcześniejsze edycje zawodów - zobacz >>> 

Z numerem 67 startował  Tomasz Waszczuk >>> , z numerem 198 Berg Thoralf z niemiec.

Bardzo fajnie promowała nasz klub Małgorzata Czyleko >>>, która wśród kobiet zajęła 11 miejsce, a w swojej grupie wiekowej K30 była piąta.

Wyniki >>>

Biegi Transgraniczne odbywają się dwa razy w roku. 3 maja z okazji polskiego święta Konstytucji 3 Maja, a 3 października z okazji zjednoczenia Niemiec. Problemem jesiennych biegów jest brak wolnego od pracy, dlatego uczestnictwo w zawodach dla wielu Polaków jest utrudnione.

Kolejene biegi Transgraniczne już w maju 2018 roku. Oczywiście będziemy! Uczestniczymy we wszystkich lokalnych imprezach sportowych, które mają w sobie składowe Triathlonu: pływanie, kolarstowo,  bieganie.

  02.10.2017 Uczestnicy 12 Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego

Hasło Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego

Podziękowania dla Wolontariuszy, Partnerów

i Patronów i Sponsorów

12 Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego

Zarząd KS Delf pragnie złożyć serdeczne podziękowania partnerom, sponsorom oraz osobom prywatnym zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie 12. Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego.

Szczególnie miłe podziękowania uczestnicy zawodów składają na ręce organizatora, a my za pośrednictwem i uprzejmością 7 dni Gryfina – naszego patrona medialnego, chcemy przekazać je dalej, podkreślając zespołową, dobrze zsynchronizowaną pracę i wdzięczność za poświęcony naszej dyscyplinie czas.

Dziękujemy sponsorom: UMiG Gryfino, firmie Grawerowanie 3D, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz Carrefour Szczecin Turzyn.

Dziękujemy Burmistrzowi Mieczysławowi Sawarynowi za objęcie patronatu nad imprezą.

Szczególne podziękowania składamy Wice Burmistrzowi Pawłowi Nikitińskiemu, który jak zawsze sprzyjał organizacji festiwalu.

Dziękujemy Pracownikom Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych za wsparcie formalne zadania.

Dziękujemy redakcji 7 Dni Gryfina za patronat medialny: zwiastuny i podsumowanie przedsięwzięcia.

Dziękujemy pracownikom OSiR – za pomoc w przygotowaniu tras oraz CW Laguna za udostępnienie basenu sportowego na czas trwania zawodów. Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom, którzy poświęcili swój prywatny czas w przededniu imprezy i w dniu zawodów, dbając o to, by na trasach było bezpiecznie, zgodnie z przepisami i w miłej atmosferze.

Dziękujemy:

Dariuszowi Saniewskiemu, Marcinowi Janiszynowi, Jackowi Janaszkiewiczowi, Agnieszce Janaszkiewicz, Helenie Wieligórce, Marzenie Jabłońskiej, Katarzynie Turowskiej, Tomaszowi Turowskiemu, Marcinowi Turowskiemu, Katarzynie Pietraszuk, Grzegorzowi Kowalczykowi, Anicie Kowalczyk, Ilonie Partyce, Karolinie Partyce, Paulinie Grabowskiej, Tomaszowi Grabowskiemu, Elżbiecie Urbanek, Oli Urbanek, Wiktorii Kamińskiej, Oliwii Kurlej, Oldze Goźlińskiej, Wiktorii Senko, Jarosławowi Zmitrowiczowi, Bogusławie Zmitrowicz, Agnieszce Janickiej, Hubertowi Jędraszczykowi, Kamilowi Podolskiemu, Dominikowi Ratajczakowi, Rafałowi Wilkowi, Ryszardowi Budnemu, Karolinie Grąbczewskiej, Bartoszowi Jasiulewiczowi, Annie Olszańskiej, Dariuszowi Olszańskiemu, Annie Podolak, Karolowi Bieleckiemu, Anecie Hedzie, Andrzejowi Iwko. Wasze zaangażowanie i pomoc są dla nas bezcenne, jeszcze raz Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy!

Zarząd Delf

 Kocham Triathlon

 Prezentujemy film nakręcony przez Karola Pietraszuka: zobacz >>>

Galeria zdjęć z przejazdu zawodników na jednym z punktów kontrolnych - zdjęcia wykonane przez Agnieszkę Janicką: zobacz >>>

  24.09.2017 Wspólne zdjęcie uczestników 12 Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego, po ceremonii dekoracji

Hasło Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego

 

kocham triathlon Bardzo cieszymy się, że tak wiele osób kocha TRIATHLON

 Wyniki:

- start 1 z podziałem na grupy wiekowe i płeć >>>

- start 1 bez podziału na grupy wiekowe >>>

- start 2 z podziałem na grupy wiekowe i płeć >>>

- start 2 bez podziału na grupy wiekowe >>>

- start 3 - Triathlon Rodzin >>> 

 Galerie:

- start 1 - dzieci 2004 i młodsi: 100 - 4 - 1,3 >>>

- start 2 - główny, 2003 i starsi: 400 - 8 - 2 >>>

- start 3 - Triathlon Rodzin: 100 - 4 - 1.3 >>>

- dekoracje triathlon>>> Triathlon.

  21.09.2017  Zmiana programu i trasy  Kocham Triathlon

Symbol Kocham Triathlon

 Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych nieznacznie skorygowaliśmy program minutowy naszego festiwalu. Pierwszy start odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami o 11.30. Wprowadzanie rowerów do strefy zmian odbędzie się tak jak wcześniej planowaliśmy od godziny 10.45. Zagęszczeniu ulegnie pozostała część programu.

Ostatecznie dekoracja zawodników ze startu pierwszego rozpocznie się o 15 minut wcześniej czyli

o godzinie 15.45

 Skorygowana zostanie również trasa rowerowa zawodów. Nie będzie ona wielka i nie powinna wpłynąć na wyniki. Nowy schemat trasy postaramy się przedstawić w najbliższym czasie.

Kocham Triathlon Delf Poszerzamy również możliwości startu ilości osób w drużynie. W przypadku chęci startu rodziny

w składzie: Mama, Tato i Dzieci, to mówimy Tak. Poszczególne składowe triathlonu mogą pokonać dwie osoby. Będzie to jednak w pewien sposób start PK - poza konkursem. Drużyna taka nie będzie mogła otrzymać nagrody za miejsca od 1- 3. Będzie jednak mogła uczesniczyć w losowaniu nagród niespodzianek. Jest to takie samo rozwiązanie jak w przypadku startu rodziny z "przyszywanym" członkiem rodziny - sprawdź >>>

  19.09.2017  12 Festiwal Triathlonowy Kocham Triathlon

Numery startowe 12 Festiwalu Triathlonowego Kocham Triathlon

 Naklejki do zawodów kocham triathlon

 Przedstawiamy projekt numeru startowego i naklejek potrzebnych do udziału w naszym festiwalu. Wszyscy zgłoszeni do 18 września będą mieli numery spersonalizowane, z własnym nazwiskiem i imieniem.

 

Kocham Triathlon Delf 

  19.09.2017  12 Festiwal Triathlonowy - oby pogoda dopisała

Kocham Triathlon

kocham triathlon

-

Carrefour

 Jestśmy już prawie gotowi do przeprowadzenia święta gryfińskiego sportu - Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego. Zespół ludzi, którzy zadba o sprawne rozegranie zawodów, został już skompletowany - zobacz >>

 Do zawodów zgłosiło się nam ponad 100 osób. Do pierwszego wyścigu zgłoszonych zostało 28 dzieci z roczników z roczników 2004 do 2009, w tym 12 dziewcząt. Prawdopodobnie najmłodszą uczestniczką triathlonu dzieci będzie Małgorzata Kowalczyk.  Ale jaka to sensacja... przecież Małgosia startowała w naszych zawodach triathlonowych już 1 września 2012 roku... zobacz ją na rowerze >>> Odbyło się to podczas I Mistrzostw Delfa w otwartym akwenie, zobacz galerię tego startu >>>  zobacz galerię nr 2 i jak wyglądali nasi obecni zawodnicy w tamtym roku >>> Miło powspominać!!! 

Kocham Triathlon Delf  W drugiej pływacko - rowerowo - biegowej gonitwie - gonić do mety będzie 33 młodych ludzi w latach 1966 - 2003. Najstarszym uczestnikiem zawodów prawdopodobnie będzie Tomasz Bałachowski, który u nas startował będzie po raz kolejny.

Kocham Triathlon Gryfino Do Triathlonu Rodzin zgłosiło się 20 rodzin, nie jest to ilość rekordowa, bo kiedyś w tej sportowej zabawie wystartowało 26 zespołów, ale przecież będzie to szlachetna walka 60 osób.

kocham Delf Z 12 Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego nakręcony zostanie pamiąkowy film. Zrealizuje go Karol Pietraszuk >>>

Kocham Delf Gryfino Zobacz jak wyglądał 8 Gryfiński Festiwal Triathlonowy >>>.

  17.09.2017  12 Festiwal Triathlonowy - aktualności 

kocham triathlon

kocham triathlon

-

Carrefour

 Wszystkich organizatorów, wolontariuszy, którzy organizują Festiwal  zapraszamy do pracy... na piątek 22 września na godzinę 16.30 w okolice patio CW Laguna. Rozpoczniemy prace przygotowawcze, zorganizujemy strefę zmian, zawiesiemy banery reklamowe, dokonamy ustaleń organizacyjnych na dzień zawodów.

 Z  satysfakcją informujemy, że sponsorem naszego Festiwalu została firma Carrefour - odwiedź >>>.

  Wzorem lat wcześniejszych poczęstunek po zawodach dla zawodników, organizatorów i wolontarkiuszy przygotuje firma Atol >>> , która swoje usługi świadczy w miejscu bezpośrednio przyległym do naszej areny sportowej - Centrum Wodnego Laguna.

W 2017 będzie można wybrać sobie jedną z czterech propozycji:

1. Spagetti 

2. Ryby z ziemniakami (albo frytkami, albo ryżem) + surówka

3. Kotlet schabowy z ziemniakami (albo frytkami, albo ryżem) + surówka

4. Pierś z kurczaka z ziemniakami (albo frytkami, albo ryżem) + surówka 

  10.09.2017  Julia Sanecka III w Pucharze Europy Juniorów w Zagrzebiu

Medal Julii Saneckiej zdobyty w Pucharze Europy Juniorów w Zagrzebiu 10 września 2017 roku.

Julia Sanecka wraz z podróżnikiem Aleksandrem Dobą,, podczas spotkania na lotnisku w Warszawie.

Medaliści Pucharu Europy Juniorów w Zagrzebiu 10.09.2017 roku

Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasza wychowanka Julia Sanecka zajęła trzecie miejsce w Pucharze Europy Juniorów, które rozegrane zostały w niedzielę 10 września w Zagrzebiu na Chorwacji.

Zawodnicy rywalizowali na dystansie 750m pływania, 20km jazady i 5km biegu.

Filmik ze startu - Julia stoi jako pierwsza od kamery >>.

Wyniki: juniorki >  juniorzy >  oraz z możliwością filtrowania >>>

Wysoko oceniamy ten rezultat. Dla oceny i porównia podajemy wskazania z licznika rowerowego Julii: czas jazdy 0:30:39, średnia prędkość 37,04, dystans 18.91, maksymalna prędkość jazdy 44,5km/h. (trasa z dużą ilością zakrętów, bez podjazdów i zjazdów)

Uwaga: powyższe parametry obejmują również wyprowadzanie roweru ze strefy zmian i jego wprowadzanie do tejże strefy po jeździe.

Przebiegnięcie 5km po 3,50' na kilometr, po wcześniejszym przepłynięciu 750m i przejechaniu 19km  ze średnią prędkością 37km/h - to świetny wynik.

Wynik ten najlepiej docenić mogą Ci, którzy kiedykolwiek biegali po wcześniejszej szybkiej jeździe i  poczuli ciężkość nóg.... 

W zawodach startowało wiele bardzo dobrych zawodniczek.

- Carlotta Misagla (1999) - Włoszka, która dwa razy wygrywała PE Juniorów, była 5 w Mistrzostwach Europy Juniorów Młodszych w 2016r, a nawet w 2016 roku w Mistrzost Włoch Elity była 12 - sprawdź >

- Chiara Cochchi (2000) - Włoszka, która była szósta w PE w Bled 2017, 23 w MEYouth w Poniewierzu

- Pia Hehenwarter (1998) - Austyjaczka, Wicemistrzyni Kraju w grupie Juniorek w roku 2016 i 2017, piąta zawodniczka Mistrzostw Austrii w Elicie (juniorki, grupa młodzieżowa i seniorki) w roku 2016 i 2017 - sprawdź >

-Chiara Lobba (2001) - 13 zawodniczka ME Youth w Poniewierzu 2017 rok.

- Nikolet Ferenczi (2001) - 6 zawodniczka ME Youth w Poniewierzu 2017, 7 zawodniczka PE Juniorów w Bratysławie 2017.

- Slavica Bozic (1999) - Serbka, 3 zawodniczka Mistrzostw Serbii Elity Kobiet w 2015 roku.

- Alia Marić (1999) - Słowenka - Mistrzyni Słoweni z 2015 roku

- Isabel Neese (1998) - Niemka - Mistrtszyni Europy Juniorek w Aquathlonie z roku 2015.

- Lucie Obermanova (1998) - Czeszka - Vicemistrzyni Europy Juniorek w Aquathlonie z roku 2016.

- Katia Hocevar (1999) - Słowenka - Wicemistrzyni Słowenii Juniorek w Triathlonie w 2016 roku.

- Karla Seselia (1999) - Chorwatka - Brązowa Medalistka Mistrzostw Chorwacji w latach 2015 i 2016.

-Zawody wygrała urodzona w 200) roku Austyjaczka Magdalena FrUh, piąta juniorka w rankingu ETU - sprawdź

Drugą lokatę wywalczyła urodzona w 1998 roku Rosjanka Valentina Riasova. Zawodniczka ta w 2017 roku wygrała również zawody PE Juniorek w Czeskim Taborze - sprwdź jej osiągnięcia >

W zawodach startowały również Mistrzyni i Wicemistrzyni Polski Juniorek Młodszych w Triathlonie z roku bieżącego Magdalena Sudak > i Marta Sikora >

Magda Sudak i Marta Sikora to świetne zawodniczki - zobacz je na rowerach > 

Od lat w polskim triathlonie grupa juniorek młodszych nie była tak dobra jak w roku 2017 - bardzo cieszymy się z tego poziomu.

Triathlon to piękny i widowiskowy sport. Jednak, by móc ocenić poziom sportowy triathlonistów, trzeba w ten sport zagłębić się, trzeba dokonać analiz i porównań.

Piękno sportu, a triathlonu w szczególności, w naszej ocenie w wysokim stopniu wynika ze złożoności. Wyścig triathlonowy podzielić można na co najmniej 10 faz. Faz, które w praktyce mogą przesądzić o porażce bądź sukcesie.

Nasza zawodniczka Julia Sanecka w zakresie sportu - triathlonu, od lat rozwija się bardzo ładnie. Czyni stałe postępy co jest podstawą, by osiągać wysokie wyniki międzynarodowe. 

W Zagrzebiu Julia wystąpiłą zgodnie ze swoimi możliwościami. Zwróćmy uwagę, że w zawodach tych pokonała Nikolett Ferenczi - szóstą zawodniczką Mistrzostw Europy Juniów Młodszych z Poniewieża

o 1 minutę i 6 sekund. Co ciekawe wygrała z nią wszystkie składowe triathlonu: pływanie, kolarstwo i bieg. Sprawdź >>>.

Zawody, zawody i po zawodach..., a w drodze powrotnej Julia miała okazję poznać i zrobić sobie zdjęcie z Aleksandrem Dobą >, sławnym podróżnikiem - kajakarzem.

Uprawiając sport poznajesz świat i ludzi, to też jest pięknem sportu!Julia Sanecka z medalem PE Juniorów w Triathlonie z Zagrzebia w roku 2017.

Formularz zgłoszeniowy do Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego

 

  06.09.2017  Gryfiński Festiwal Triathlonowy - obowiązki zawodników Delfa

Logo Delf Gryfino

Kocham triathlon - serduszko

 

Przypominamy / informujemy, że organizowany przez nas już po raz 12 Gryfiński Festiwal Triathlonowy ma do zrealizowania określone cele >>>:

- Promocja Triathlonu - olimpijskiej dyscypliny sportu w Gminie Gryfino

- Promacja Gminy Gryfino i Delfa Gryfino

- Sportowa aktywacja rodzin

- Weryfikacja poziomu sportowego zawodników Delfa Gryfino

Dletego zobowiązujemy naszych triathlonistów, tych najmłodszych, starszych i najstarszych do:

- osobistego zgłoszenia się do zawodów poprzez formularz zgłoszeniowy > - zgodnie z wymogami, które obowiązują  wszystkich innych chcących uczestniczyć w naszych zawodach.

- odpowiedniego przygotowania się do startu (forma sportowa, sprzęt, odbiór pakietu startowego, rozgrzewka, start...).

Przypominamy, że zgodnie z paragrafem 12, punktem 3b Statutu Klubu>, członkowie - zawodnicy klubu mają obowiązek uczestniczyć w przewidzianych planem szkoleniowym zwodach w barwach klubu.

Oczywiście zawody te są przewidziane w naszych planach szkoleniowych, zarówno grupy młodszej jak

i starszej.

Nie przypadkowo jednym z czterech celów naszych zawodów jest sportowa aktywacja rodzin.

Ruch to zdrowie, a w zdrowym ciele zdrowy duch!

Dbamy o zdrowie naszych zawodników, dlatego "zobowiązujemy" :) również ich rodziny do udziału

w festiwalu. Tych, którzy nie zdobędą się na udział w sportowej zabawie, prosimy o pomoc

w przeprowadzeniu tego dużego wyzwania organizacyjnego

Wozimy zawodników po zawodach po całej Polsce, dlatego trudno by nie startowali w Gryfinie!!!.

 

  01.09.2017  Medal 12 Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego

Medal 12 Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego Kocham Triathlon

Koszulki festiwalowe>  już jadą, najprawdopodobniej w poniedzialek będą w siedzibie klubu.

Prezentujemy wizualizację okolicznościowego medalu za uczestnictwo w zawodach. Będzie to medal laserowo grawerowany w krysztale, jedyny w swoim rodzaju. Tą niepowtarzalną pamiątkę otrzyma każdy kto ukończy start indywidualny.

W triathlonie rodzin  1 medal otrzyma każda rodzina. Wizualizację przedstawimy w najbliższym czasie.  Miejsca na podium uhonorowane zostaną medalami specjalnymi, również kryształowymi! 

  25.08.2017  Trening na trenażerach 

 Najlepsze polskie triathlonistki - juniorki, podczas treningu na trenażerach, podczas obozu kadrowego w Szklarskiej Porębie

Julia Sanecka triathlonistka

Obecnie nasza zawodniczka Julia Sanecka ćwiczy w Szklarskiej Porębie z najlepszymi juniorkami pod okiem hiszpańskiego trenera  Juana Rodrigueza Biehn.

Zawodniczki przygotowują się do różnych imprez. Nasza podopieczna przygotowuje się do Pucharu Europy, który odbędzie się 10 września w Zagrzebiu w Chorwacji. Zawody te są bardzo dobrze obsadzone - lista startowa >>> cdn.

Podczas treningu na trenażerach >>> 

_______________________________________________

Przypomnijmy sobie jak nasze juniorki młodsze, z roczników 2002 - 2000 walczyły w Poniewieżu na Litwie podczas tegorocznych Mistrzostw Europy Juniorów Młodszych.

- Ceremonia otwarcia Mistrzostw >

- Eliminacje dziewcząt >

- Finał B > 

- Sztafety >

Poziom sportowy naszych młodych zawodniczek jest satysfakcjonujący...

Od lat nie mieliśmy tak mocnej grupy juniorek. Trzymamy za nie kciuki, mamy nadzieję, że regularnie zaczną osiągać sukcesy również na arenie międzynarodowej!

Warto podkreślić, że polska sztafeta w Poniewierzu zajęła, bardzo dobre, 12 miejsce, w środu stawki. Startowały 24 reprezentacje narodowe.

Ważny udział w tym sukcesie maiała nasza zawodniczka Julia Sanecka, która na trzeciej zmianie wyprowadziła drużynę z 17 na 12 pozycję.

W drużynie wystąpili: Magdalena Sudak, Jakub Kowalski, Julia Sanecka, Dawid Goryński.

Brawo młodzi polscy triathloniści! 

  24.08.2017  Koszulka Festiwalowa   kocham triathlon delf

 KOszulka 12 Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego

Tak będzie wyglądała koszulka tegorocznego festiwalu zobacz >

Serdecznie zapraszamy do udziału w 12 Gryfińskim Festiwalu Triathlonowym, który w roku w roku bieżącym odbędzie się w sobotę 23 września.

Wszystkie informacje dotyczące zawodów znaleźć można w menu Festiwal na naszej stronie delf.pl

- Regulamin >>>

- Formularz zgłoszeniowy >>>

  17.08.2017  Zapraszamy do udziału w 12 GFT

 kocham triathlon

Serdecznie zapraszamy do udziału w 12 Gryfińskim Festiwalu Triathlonowym, który w roku w roku bieżącym odbędzie się w sobotę 23 września.

Wszystkie informacje dotyczące zawodów znaleźć można w menu Festiwal na naszej stronie delf.pl

- Regulamin >>>

- Formularz zgłoszeniowy >>>

Kochamy triathlon,  więc ogłaszamy to.

Kochamy triathlon bo jest to sport, który łączy w sobie wszystko to co w życiu jest ważne dla zdrowia: pływanie, kolarstwo, bieganie. Wszystko to robi się w naturze, która służy refleksji..

Od dzisiaj hałem przewodnim festiwalu będzie:

12 GFT zorganizowany zostanie nie gorzej niż w latach wczęśniejszych, dlatego warto w nim uczestniczyć.

GFT to fajna atmosfera i szacunek dla każdego zawodnika. 

W związku z tym, że organizowany jest na pływalni, to ilość miejsc jest ograniczona.... O zakwalifikowaniu do zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wniesieniem opłaty startowej na nasze konto.

14.08.2017 Mistrzostwa Polski w Triathlonie. 12 -13 sierpnia 2017 Kozienice

Delf II klubem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2017

 Grupa Delf na zakończenie zawodów w Kozienicach 2017

13 osób, 11 rowerów, dwa samochody

PGE

Z sukcesami startowaliśmy w Kozienicach w Mistrzostwach Polski w Triathlonie.

Galerie:

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - chłopcy >>>  

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - dziewczęta >>>

- Mistrzostwa Polski Młodzików - chłopcy >>>

- Mistrzostwa Polski Młodzików - dziewczęta >>>

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - sztafety 4. osobowe >>>

- Mistrzostwa Polski Juniorów 18-19 lat >>>

Wyniki:

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - chłopcy >>>

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - dziewczęta >>>

- Mistrzostwa Polski Młodzików - chłopcy >>>

- Mistrzostwa Polski Młodzików - dziewczęta >>>

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - sztafety 4. osobowe >>>

Wyniki sztafet z podziałem na czasy kolejnych zawodników >>>

- uwaga: czwarty zawodnik sztafety miał dłuższy bieg - dobiegał do mety: sprawdź >

- Mistrzostwa Polski Juniorów - chłopcy >>>

- Mistrzostwa Polski Juniorów - dziewczęta >>>

Zawody w Kozienicach rozegrane zostały zgodnie z regulaminem >>> 

W Kozienicach nasi zawodnicy zajmowali niemal same miejsca w pierwszej dziesiątce.

- 1 miejsce na pierwszej zmianie cztero osobowych sztafet wywalczyła J. Sanecka >.

- 1 wynik biegu w swoim triathlonie osiągnął Mateusz Janaszkiewicz>.

- 2 miejsce zajęliśmy w punktowej rywalizacji klubów, prowadzonej w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zdobyliśmy łącznie 29,5 punktów.

- 2 wynik biegu w swoim triathlonie osiągnął Jakub Heda >.

- 2 miejsce zająło nasze województwo - zachodniopomorskie w punktowej rywalizacji województw. Delf zdobył najwięcej punktów ze wszystkich klubów naszego województwa.

- 3 miejsce zajęła drużyna województwa zachodniopomorskiego w sztafetach województw. Troje z czwórki startujących to zawodnicy naszego klubu.

- 4 miejsce w OOM chłopców wywalczył Mateusz Janaszkiewicz >.

- 5 miejsce w OOM chłopców wywalczył Jakub Heda >.

- 6 pozycję w Mistrzostwach Polski Młodzików zdobył Jakub Heda >.

- 7 miejsce w OOM dziewcząt przypadło Julii Saneckiej

- 9 pozycję zdobyła Wiktoria Budny > w Mistrzostwach Polski Młodziczek.

- 10 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów wywalczył Mateusz Janaszkiewicz.

- 14 pozycja przypadła Grzegorzowi Rudzińskiemu > w MP Juniorów.

- 19 miejsce w OOM wywalczył Bartosz Jasiulewicz >.

- 19 miejsce w MP juniorów miał Oskar Wieligórka >.

- 22 miejsce OOM zdobył Piotr Partyka >.

Warto przypomnieć, że aby móc wystartować w OOM, to najpierw należało uzyskać kwalifikację, którą był wynik zawodów w Pniewach.

Delf był najliczniej reprezentowanym klubem w OOM i we wszystkich Mistrzostwach rozgrywanych w Kozienicach.

Warto przypomnieć, że w roku 2016 wygraliśmy klasyfikację klubową podczas OOM.

Telefon DELF +48 509 949 777

 

 

 

  24.08.2017  Koszulka Festiwalowa   kocham triathlon delf

 KOszulka 12 Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego

Tak będzie wyglądała koszulka tegorocznego festiwalu zobacz >

Serdecznie zapraszamy do udziału w 12 Gryfińskim Festiwalu Triathlonowym, który w roku w roku bieżącym odbędzie się w sobotę 23 września.

Wszystkie informacje dotyczące zawodów znaleźć można w menu Festiwal na naszej stronie delf.pl

- Regulamin >>>

- Formularz zgłoszeniowy >>>

 

  17.08.2017  Zapraszamy do udziału w 12 GFT

 logo delf

Serdecznie zapraszamy do udziału w 12 Gryfińskim Festiwalu Triathlonowym, który w roku w roku bieżącym odbędzie się w sobotę 23 września.

Wszystkie informacje dotyczące zawodów znaleźć można w menu Festiwal na naszej stronie delf.pl

- Regulamin >>>

- Formularz zgłoszeniowy >>>

Kochamy triathlon,  więc ogłaszamy to.

Kochamy triathlon bo jest to sport, który łączy w sobie wszystko to co w życiu jest ważne dla zdrowia: pływanie, kolarstwo, bieganie. Wszystko to robi się w naturze, która służy refleksji..

Od dzisiaj hałem przewodnim festiwalu będzie:

12 GFT zorganizowany zostanie nie gorzej niż w latach wczęśniejszych, dlatego warto w nim uczestniczyć.

GFT to fajna atmosfera i szacunek dla każdego zawodnika. 

W związku z tym, że organizowany jest na pływalni, to ilość miejsc jest ograniczona.... O zakwalifikowaniu do zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wniesieniem opłaty startowej na nasze konto.

14.08.2017 Mistrzostwa Polski w Triathlonie. 12 -13 sierpnia 2017 Kozienice

Delf II klubem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2017

 Grupa Delf na zakończenie zawodów w Kozienicach 2017

13 osób, 11 rowerów, dwa samochody

Z sukcesami startowaliśmy w Kozienicach w Mistrzostwach Polski w Triathlonie.

Galerie:

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - chłopcy >>>  

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - dziewczęta >>>

- Mistrzostwa Polski Młodzików - chłopcy >>>

- Mistrzostwa Polski Młodzików - dziewczęta >>>

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - sztafety 4. osobowe >>>

- Mistrzostwa Polski Juniorów 18-19 lat >>>

Wyniki:

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - chłopcy >>>

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - dziewczęta >>>

- Mistrzostwa Polski Młodzików - chłopcy >>>

- Mistrzostwa Polski Młodzików - dziewczęta >>>

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - sztafety 4. osobowe >>>

Wyniki sztafet z podziałem na czasy kolejnych zawodników >>>

- uwaga: czwarty zawodnik sztafety miał dłuższy bieg - dobiegał do mety: sprawdź >

- Mistrzostwa Polski Juniorów - chłopcy >>>

- Mistrzostwa Polski Juniorów - dziewczęta >>>

Zawody w Kozienicach rozegrane zostały zgodnie z regulaminem >>> 

W Kozienicach nasi zawodnicy zajmowali niemal same miejsca w pierwszej dziesiątce.

- 1 miejsce na pierwszej zmianie cztero osobowych sztafet wywalczyła J. Sanecka >.

- 1 wynik biegu w swoim triathlonie osiągnął Mateusz Janaszkiewicz>.

- 2 miejsce zajęliśmy w punktowej rywalizacji klubów, prowadzonej w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zdobyliśmy łącznie 29,5 punktów.

- 2 wynik biegu w swoim triathlonie osiągnął Jakub Heda >.

- 2 miejsce zająło nasze województwo - zachodniopomorskie w punktowej rywalizacji województw. Delf zdobył najwięcej punktów ze wszystkich klubów naszego województwa.

- 3 miejsce zajęła drużyna województwa zachodniopomorskiego w sztafetach województw. Troje z czwórki startujących to zawodnicy naszego klubu.

- 4 miejsce w OOM chłopców wywalczył Mateusz Janaszkiewicz >.

- 5 miejsce w OOM chłopców wywalczył Jakub Heda >.

- 6 pozycję w Mistrzostwach Polski Młodzików zdobył Jakub Heda >.

- 7 miejsce w OOM dziewcząt przypadło Julii Saneckiej

- 9 pozycję zdobyła Wiktoria Budny > w Mistrzostwach Polski Młodziczek.

- 10 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów wywalczył Mateusz Janaszkiewicz.

- 14 pozycja przypadła Grzegorzowi Rudzińskiemu > w MP Juniorów.

- 19 miejsce w OOM wywalczył Bartosz Jasiulewicz >.

- 19 miejsce w MP juniorów miał Oskar Wieligórka >.

- 22 miejsce OOM zdobył Piotr Partyka >.

Warto przypomnieć, że aby móc wystartować w OOM, to najpierw należało uzyskać kwalifikację, którą był wynik zawodów w Pniewach.

Delf był najliczniej reprezentowanym klubem w OOM i we wszystkich Mistrzostwach rozgrywanych w Kozienicach.

Warto przypomnieć, że w roku 2016 wygraliśmy klasyfikację klubową podczas OOM.

Telefon DELF +48 509 949 777

 

 

  06.07.2017  Triathlon Pniewy - ładnie tam wystąpiliśmy.

Zachęcamy do obejrzenia filmu.

Film >>>

 Dekoracja Juniorek młodszych. Druga była nasza Julia Sanecka.

Prezentacja naszego udziału w zawodach. Autorem filmu jest Karol Pietraszuk.

Delf w Pniewach - Film >>>

W niedzielę  2 lipca startowaliśmy w IV edyscji Triathlonu Pniewy.  Bardzo fajnie wystąpili tam nasi zawodnicy. Najmłodsi trzykrotnie stawali na podium. 

Wyniki:

- dzieci >>>,

- młodziczki, juniorki młodsze, juniorki >>> 

- młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy >>>

sprint open >>> 

Galeria zdjęć z wyścigu dzieci >>> 

Galeria z triathlonu młodieży >>> 

Galeria ze sprintu gdzie startowały Karolina Grąbczewska i Elżbieta Urbanek >>>

Dekoracje >>>

  

06.08.2017 Z sukcesami startowaliśmy w Gdyni w Mistrzostwach Polski w Aquathlonie.

Z sukcesami startowaliśmy w Gdyni. W Mistrzostwach Polski w Aquathlonie. Delfa zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami reprezentowało, aż 17 zawodników.

Srebrny medal w gronie juniorek młodszych, które ścigały się na dystansie 400m pływania oraz 3km trasie biegu, wywalczyła Julia Sanecka >>>

Swietnie wystąpiła również Hanna Grąbczewska, która ścigając się w gronie K10 (dziewcząt w wieku 10 i 11 lat) na dystansie 200m pływania i 2km biegu zajęła również drugie miejsce. 

Galeria 81 zdjęć, z krótkimi komentarzami >>> 

Film nakręcony przez Karola Pietraszuka, obrazujący udział naszej reprezentacji w zawodach>>>

  03.08.2017 Jedziemy na Mistrzostwa Polski w Aquathlonie do Gdynii.

 

17 zawodników naszego klubu pojedzie na Mistrzostwa Polski w Aquathlonie, które w piątek  4 sierpnia rozegrane zostaną w Gdynii. Zbiórka do wyjazdu zaplanowana została na godzinę 7.30 przy siedzibie klubu, przy ulicy Łużyckiej 38.

Regulamin >>>

Więcej informacji >>>

Biuro zawodów, skwer Kościuszki >>> 

W związku z tym, że jedziemy w dniu zawodów, a czas dojazdu jest znaczący i nie będzie czasu na zatrzymywanie się do zjedzenia wspólnego obiadu, informujemy jak najlepiej przygotować się "kulinarnie" do zawodów:

1. Zjedzenie śniadania w domu przed wyjazdem - owsianka z owocami (banan, brzoskwinia, rodzynki, morela, miód) + ciepła herbata z miodem i cytryną.

2. II śniadanie w czasie podróży: bułki z dżemem (albo miodem) + banan + ciepła herbata z termosu.

3. "Obiad" - ryż z dżemem i owocami (banan + brzoskwinia)

4. Przekąska przed startem - 1,5 do 2 godzin przed startem: banan + napój weglowodanowy (woda z miodem i cytryną).

Po zawodach będzie wspólna, fundowana przez Klub, "wyżerka" w fajnej resteuracji nad stawem - sprawdzonej we wcześniejszych podróżach na tej trasie

Zakwalifikowani zawodnicy >>> 

  31.07.2017 Panevezys ETU Triathlon Youth European Championships Festival 2017 

 

Dobrze wystąpiła nasza zawodniczka Julia Sanecka w Mistrzostwach Europy Juniorów Młodszych (roczniki 2000 - 2002), które w dniach 13 - 16 lipca odbyły się na Litwie w miejscowości Poniewież.

Wyniki półfinałów: 

- semifinal 1 Youth women >>> 

- semifinal 2 Youth women >>>

- semifinal 3 Youth women >>>

- semifinal 1 Youth men >>>

- semifinal 2 Youth men >>>

- semifinal 3 Youth men >>>

Julia zajęła 13 m. w swoim półfinale dzięki czemu zakwalifikowała się do finału B.

Wyniki finałów:

- final A women >>>

- final B women >>>

- final A men >>>

- final B men >>>

W półfinałach, które odbyły się 13 lipca zawodniczki rywalizowały na dystansach: 500m pływnaia (1 okrążenie), 11,4 km jazdy rowerem (4 okrążenia) i 3,55km biegu (3 okrążenia).

W finałach zawodniczy ścigali się na dystansach nieco krótszych: 300 m pływania (1 okrążenie), 8,55 km jazdy rowerowej (3 okrążenia) i 2,35 km biegu (2 okrążenia).

W finale B Julia Sanecka zajęła 8 pozycję.

Do MEY polscy zawodnicy kwalifikowali się na podstawie kwalifikacji opisanych w uchwale nr 32 Zarządu PZTri >>>   W związku z tym, że Julia wzięła udział w kwalifikacjach do ME Juniorów (starszych), które odbyły się w Austrii, nie mogła ona uczestniczyć w wyznaczonych kwlaifikacjach. Do składu reprezentacji została jednak zakwalifikowana na podstawie wyniku sportowego osiągniętego właśnie w Austrii - Uchwała nr 72 zarządu PZTri w sprawie powołania reprezentacji na ME  Juniorów Młodszych >>>

Wyniki sztafet - Polska zajęła 12 lokatę na 24 startujące reprezentacje >>>

Galerie:

- Ceremonia otwarcia była bardzo udana >>>

- Eliminacje dziewcząt >>> 

- Finał B dziewcząt >>> 

- Sztafety MIX >>> .

  29.07.2017  90% pracy +10 % talentu = SUKCES

 

90% pracy + 10% talentu = Sukces

Pod takim hasłem w piątek 28 lipca zakończyliśmy obóz treningowy w Drzonkowie. Każdy zawodnik oraz trenerzy otrzymali od Wiceprezesa naszego klubu Karola Pietraszuka podkładkę pod kubki z takim hasłem i nazwą miejscowości, w której odbył się nasz obóz treningowy 2017 - Drzonków.

Chociaż był to dzień wyjazdu - po śniadaniu grupa młodsza zrobiła rozruch lekkoatletyczny z ćwiczeniami stabilizującymi i rozciągającymi w sercu drzonkowskiego lasu. Grupa starsza biegała w trzecim zakresie w towarzystwie pięknych koni na terenie ośrodka.

 Praca treningowa, mentalna, organizacyjna to podstawa sukcesu! Według nas chodzi tu również o pracę rodziny, która w tak złożonym sporcie jak triathlon dzieci i młodzieży jest niezwykle pożadana i cenna zarówno dla wyniku sportowego jak i osobistego mistrzostwa.

Obóz nasz zakończył się sukcesem, zrealizowaliśmy założone obciążenia treningowe. Nie wydarzył się żaden wypadek, wszyscy do domów wrócili z fajnymi wspomnieniami, cali, zdrowi, zadowoleni, wypoczęci psychicznie po roku nauki i silniejsi !

 Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w przewiezieniu zawodników na obóz i z obozu. To ogromna pomoc organizacyjna i finansowa. Szczególnie dziękujemy Państwu Elżbiecie i Krzysztofowi Urbankom, którzy przewieźli nam rowery - to zawsze wyzwanie... i oczywiście Mateuszowi Urbankowi - za wyjątkowo dobre serce :)

W galerii znajdziecie Państwo również zdjęcia z przedostatniego dnia treningowego. Ciekawostką jest rozerwana na strzępy dętka, która dosłownie wybuchła w trakcie treningu grupy młodszej. Trenerka Monika zdążyła zdjąć koło z roweru, żeby młodzi adepci triathlonu zobaczyli co dzieje się z dętką, która wyskoczyła spod opony. Widok niesamowity, ale potem konieczna była wymiana dętki. I tego uczyli się młodzi na treningu rowerowym...

Niestety ze względu na deszczową pogodę nie dysponujemy zdjęciami z Nocy Duchów. Ale informujemy, że Młodziacy, choć z duszą na ramieniu, to dzielnie pokonali trasę leśnych strachów o północy, którą w tajemnicy przygotowali dla nich starsi Koledzy klubowi.

Galeria >>> 

  26.07.2017  Trening rowerowo biegowy w parach

 

W  środę młodsza grupa zrealizowała trening rowerowo - biegowy w parach. Dzieci dobrane zostały w pary. Każda z par wzięła jeden rower na którym jechały naprzemian... Trasa była bardzo ciekawa i barwna Galeria >>>

  25.07.2017  Dwa fajne dni: poniedziałek i wtorek

 

W poniedziałek 24. grupa młodsza przeżyła bardzo intensywny dzień: 2,5 godzinną wycieczkę biegową  w terenie zakończoną relaksacją w basenie rekreacyjnym, 2 godzinny cross rowerowy i 50 minutowy trening techniki pływackiej, a po kolacji była nagroda: jazda konna - galeria >>> 

We wtorek 25. ćwiczyliśmy strzelanie na sprzęcie, na którym ćwiczą pięcioboiści. Każdy zawodnik oddawał pięć strzałów próbnych, po czym przeprowadziliśmy konkurs strzelecki - również po pięć strzałów. Wygrał Wojciech Winkel 52pkt, drugie miejsce zdobył Paweł Kowalczyk 51,8 pkt., a trzecie miejsce zdobyła Hanna Grąbczewska 51,5 pkt.

Galeria ze strzelania i jazdy konnej grupy starszej >>> 

  25.07.2017  Niesamowita jest ta nasza grupa 

 

W  poniedziałek 24 lipca tradycyjnie już... zrealizowaliśmy po trzy treningi dla każdej z grup. O grupie młodszej napiszmy później w związku z brakiem czasu na przygotowanie materiału...

Grupa starsza po rannym rozbieganiu ćwiczyła technikę wchodzenia w zakręty. Trening zrealizowany był na rondzie im. księżnej Dorty de Tolleyrand-Perigord. Jest to idealne rondo do ćwiczenia wchodzenia w zakręt i wyjście z niego w rużnych układach (gorsze warunki są tam dla fotografa, któremu znaki drogowe utrudniały dokumentację ćwiczeń... Coś jednak udało się zrobić. W galerii pokazujemy masę zdjęć do obejrzenia dla rodziców, samych zawodników w celu dokonania korekt w technice ćwiczonego elementu... 

Galeria 137 zdjęć - koniecznie trzeba ją obejrzeć w całości >>> 

Ta nasza grupa jest niesamowita. Nie ma podobnej w Polsce!!!

  23.07.2017  Niedziela - dzień fotoreportera 

 

https://www.delf.pl/uploads/2017/delf_grupa_na_plywalni.JPG

W niedzielę 23 lipca to już piąty dzień naszego obozu. Zawodnicy stracili już świeżość, więc dzisiaj trenowali luźniej. Grupa młodsza przebiegła około 12 km, poczym ćwiczyła na basenie (pływanie pod wodą, stania na rękach itp.). Grupa starsza biegała "zabawę biegową" 8 x 2' na 3' przerwach, po czym w godzinkę przjechała 30km. Po południu lekki trening na pływalni. 

Po kolacji sesja fotograficzna, w tą część naszego obozowego życia bardziej zaangażowała się młodsza część obozowiczów. Dlatego to oni mają dużo fajnych zdjęć.  Przygotowujemy kilka galerii: 

- Skoki startowe rozpoczynające trening pływacki >>>

- Zabawy grupy młodszej na placu zabaw >>>

 - uśmiechy >>>

- inne z biegu i w biegu robione >>>

delf to jet to!!! 

  22.07.2017  Trening w świecie życia obozowego - Drzonków 2017

 

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, w którym trenujemy, lata temu był Ośredkiem Przygotowań Olimpijskich dla pięcioboju nowoczesnego. Ta olimpijska dyscyplina sportu skłąda się z szermierki, pływania, jeździectwa (skoki przez przeszkody), kombinacja strzelanie + bieg przełajowy.

Do dzisiaj WOSiR ma całą infrastrukturę służącą hodowli koni, treningu i organizacji zawodów. Dzisiaj nawet takie zawody mogliśmy oglądać. Parę zdjęć z konikiem >>>  

  20.07.2017  Drugiego dnia obozu pływaliśmy na pięćdziesiątce 

 

Drugiego dnia obozu w Drzonkowie zrealizowaliśmy trzy zajęcia treningowe - triathlon w "odwróconej kolejności". Najpierw biegaliśmy i ćwiczyliśmy technikę biegu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stabilizację ciała. Po około 45 minutowej przerwie na odświeżenie jeździliśmy około 75 minut na rowerach, a po południu pływaliśmy 80 minut.

Szczególnie interesujący był trening pływacki, na 50 metrowej pływalni, z dziesięcioma torami. Do dyspozycji mieliśmy, aż cztery tory. Galeria >>>

  19.07.2017  Pierwszy dzień obozowy zaliczony

 

Po sprawnym przejeździe do Drzonkowa, rozpakowaniu, zjedzeniu obiadu zrealizowaliśmy trening rowerowy. Starsza grupa przejechała 51 km ze średnią prędkością 29,6 km/h, co zająło 103 minuty. Młodsza grupa przejechała 18 km, ale po lesie, co zająło podobną ilość czasu jak grupie starszej.

Po kolacji były jeszcze zabawy i relaks w wodzie co rozluźniło zawodników przed snem. 

20.07.2017      Doskonały występ naszych zawodników w kwalifikacjach do OOM 

Sanecka, Heda, Janaszkiewicz, Jasiulewicz, Partyka wystartują w Kozienicach

Miło nam poinformować, że zgodnie:

- z regulaminem Systemu Sportu Młodzieżowego na rok 2017>>>

- uchwałą nr 52 > Zarządu PZTri  z dn. 8 maja 2017 roku ws. organizacji Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych oraz Mistrzostw Polski Sztafet Juniorów Młodszych w roku 2017 w triathlonie, aż pięcioro naszych wychowanków uzyskało kwalifikacje do tejże imprezy.

OOM 2017 odbędzie się w dniach 12-13 sierpnia 2017 w Kozienicach.

Wyselekcjonowano 18 zawodniczek oraz 30 zawodników. Lista >>>

Kolejność na liście zbieżna jest z zajętymi miejscami na zawodach w Pniewach, a jak będzie w Kozienicach to życie pokaże :)

Podstawą kwalifikacji były zawody Pucharu Polski w Pniewach, które rozegrane zostały w niedzielę 2 lipca wyniki >>> 

Delfa reprezentować będą: Julia Sanecka >>> Jakub Heda >>> Janaszkiewicz Mateusz >>>  Bartosz Jasiulewicz >>> Piotr Partyka >>> 

  17.07.2017  Jedziemy na obóz - informacje organizacyjne

 

W środę 19 lipca jedziemy na obóz treningowy do Drzonkowa. Obóz potrwa do piątku 28 lipca. Przebywać będziemy w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji >>>

Zgodnie z przekazaną wcześniej informacją rowery, przewiezione zostaną samochodem bagażowym przez Krzysztofa Urbanka. Zbiórka do pokowania rowerów zaplanowana została na godzinę 18.00 na parkingu przy CW Laguna (mamy koce do ich zabezpieczenia, ale każda osoba proszona jest do wzięcia dodatkowego koca/narzuty, która wykorzystana zostanie w przypadku wyczerpania tych które posiadamy....). 

Zbiórka do wyjazdu na obóz zaplanowana została na godzinę 10.00 - również przy Lagunie. 

Rodzice, którzy zadaklarowali przewóz dzieci na obóz przewiązą nastąpujące osoby:

- A. Janaszkiewicz: Sz. Janaszkiewicz, B. Peta, A. Turowski, J. Podolak.

- M. Jasiulewicz: B. Jasiulewicz, W. Winkel

- J. Zmitrowicz: J. Zmitrowicz, J. Zmitrowicz, D. Heda, J. Heda.

-A. Kowalczyk: M. Kowalczyk, P. Kowalczyk, A. Paździor

- T. Grąbczewski: K. Grąbczewski, A. Urbanek, M. Urbanek, G. Rudziński, M. Janaszkiewicz, P. Partyka, W. Budn

- P. Grabowska: K. Grabowska, H. Grąbczewska

- M. Sanecki: M. Sanecka, J. Sanecka, M. Sanecka, O. Podolak

- 21 lipca K. Pietraszuk dowiezie dodatkowo: W. Pietraszuka i A. Olszańską

Uwaga: plan organizacji transportu z obozu ustalimy w okresie późniejszym.

Lista rzeczy zalecana do zabrania na wyjazd >>>.

  06.07.2017  Triathlon Pniewy - ładnie tam wystąpiliśmy

 Dekoracja Juniorek młodszych. Druga była nasza Julia Sanecka.

W niedzielę  2 lipca startowaliśmy w IV edyscji Triathlonu Pniewy.  Bardzo fajnie wystąpili tam nasi zawodnicy. Najmłodsi trzykrotnie stawali na podium. 

Wyniki:

- dzieci >>>,

- młodziczki, juniorki młodsze, juniorki >>> 

- młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy >>>

sprint open >>> X

Galeria zdjęć z wyścigu dzieci >>> 

Galeria z triathlonu młodieży >>> 

Galeria ze sprintu gdzie startowały Karolina Grąbczewska i Elżbieta Urbanek >>>

Dekoracje >>>

cdn... 

 

 01.07.2017  Tak ćwiczyliśmy zmiany...

Triathlon to widowiskowy sport, trzeba tylko to pokazać...

 

W ostatnim okresie dwukrotnie ćwiczyliśmy tak zwaną "strefę zmian". Pierwszym razem były to ćwiczenia dobiegu do strefy,  założenia kasku, wyprowadzenia roweru ze strefy, wskoczenia / wejścia na rower, nabrania prędkości, nawrotu, zejścia z roweru i jego wprowadzenie do strefy, zdjęcie kasku, wybiegnięcie...

W czwartek 29 czerwca ćwiczyliśmy wspomniane elementy, ale wykonywane po pływaniu.

Być może poniższa galeria nie oddaje trudności ćwiczonych elementów, ale nie zmienia to faktu, że dynamika "pokonywania" strefy zmian może być kluczowym elementem do sukcesu bądź porażki w zawodach triathlonowych.

Z naszego doświadczenia wynika, że w tej częśći triathlonu, liczą się sekundy!!!!

Galeria >>> 

Pierwszym razem zmiany ćwiczyliśmy na pięknej drodze położonej w lesie pomiędzy Bartkowem, a drogą relacji Pniewo - Rożnowo. Polecamy ją miłośnikom turystyki rowerowej... Zmiany w "Strefie T1" po pływaniu ćwiczyliśmy na plaży w Steklnie. Nie ma tam właściwie warunków do tego rodzaju treningu, ale radziliśmy sobie, a przy okazji zabawy też było trochę...

 28.06.2017  Jedziemy na zawody do Pniew.O organizacji wyjazdu!

 

Herb Pniew

Uprzejmie informujemy rodziców, że w niedzielę 2 lipca jedziemy na zawody do Pniew.

Strona informacyjna zawodów www.triathlonpniewy.pl

Z grupy młodszej do zawodów zgłoszeni zostali: Bartosz Celmer, Hanna Grąbczewska, Szymon Janaszkiewicz, Paweł Kowalczyk, Adrian Paździor, Bartosz Peta, Wiktor Pietraszuk, Jakub Podolak, Aleksander Turowski, Nader Zair.

Dzieci rywalizować będą na dystansach: 100m pływania, 4km jazdy rowerem, 1 km biegu. 

Regulamin z programem minutowym dzieci >>> Do startu dzieci zgłoszono 49 zawodników.

Z grupy starszej do zawodów zgłoszeni zostali: Dawid Heda, Jakub Heda, Mateusz Janaszkiewicz, Bartosz Jasiulewicz, Alicja Olszańska, Piotr Partyka, Oliwia Podolak, Grzegorz Rudziński, Julia Sanecka, Mateusz Urbanek, Oskar Wieligórka, Szymon Wieligórka, Wojciech Winkel, Jakub Zmitrowicz, Jarosłąw Zmitrowicz.

Młodzież rywalizować będzie na dystansach: 400m pływania, 10km jazdy rowerowej, 3km biegu. 

Regulamin z programem minutowym młodzieży >>>

Na dystansie sprinterskim 750-20-5 Delfa reprezentować będą: Karolina Grąbczewska i Elżbieta Urbanek. Regulamin >>>

Przewozu zawodników dokonają rodzice, którzy zadeklarowali taką wolę i możliwość: Marek Sanecki (3 osoby), Katarzyna Turowska (4 osoby), Elżbieta Urbanek (1 osoba), Agnieszka Janaszkiewicz, (4 osoby), Karol Celmer (1 osoba), Grzegorz Kowalczyk (1 osoba) Oksana Paździor (1 osoba), Karol Pietraszuk ( 4 osoby), Mariusz Podolak (6 osób), Wiesław Wieligórka (2 osoby), Maria Jasiulewicz (1 osoba). Podana liczba obejmuje również własne dzieci. 

Do Pniew musimy dojechać około godziny 11.00 - 11.30. W związku z tym zbiórkę do wyjazdu zarządzamy na godzinę 9.00 na parkingu przy Centrum Wodnym Laguna.

Transportu rowerów dokona pani Elżbieta Urbanek samochodem dostawczym. Pakowanie rowerów dokonamy w sobotę 1 lipca o godzinie 18.00 na parkingu przy CW Laguna. Do zabezpieczenia rowerów w czasie transportu posiadamy koce, ale na wszelki wypadek... prosimy o przyniesienie dodatkowo własnego koca. Użyjemy je w wypadku braku kocy klubowych.

W związku z tym, że dzieci będą startowały o godzinie 13.00, młodzież o godzinie 13.30, a E. Urbanek i K. Grąbczewska o godzinie 15.45 prosimy o zjedzenie dobrego śniadania w domu bezpośrednio przed wyjściem oraz wzięcie ze sobą na zawody ugotowanego ryżu i słoiczka dżemu by każdy zawodnik na 2 godziny przed startem zjadł ten dodatkowy posiłek.

W ramach pakietu startowego każdy zawodnik otrzyma między innymi baton energetyczny i talon na posiłek regeneracyjny.

   

26.06.2017  Dobry występ Julii Saneckiej na ME Juniorów

 

Dobrze wystąpiła nasza zawodniczka Julia Sanecka podczas Mistrzostw Europy Juniorów, które w dniach 16 - 18 czerwca rozegrane zostały w Austrii.  W 2017 roku w triathlonie na poziomie europejskim, grupę juniorów stanowią zawodnicy urodzeni w latach 1998 - 2001.

W starcie indywidualnym Julia zajęła 46 miejsce. Wyniki >>> Galeria >>>

W Wstarcie drużynowym - w sztafecie w której Polskę reprezentowali: Roksana Słupek, Kamil Damentka, Julia Sanecka, Maciej Falbagowski nasza reprezentacja zajęła 14 lokatę na 17 startujących drużyn. Wyniki >>> , które z faktu, że część zawodników nie miała możliwość jechania w grupie, a część takiej możliwości nie miała nie odzwierciedlają jakości występu poszczególnych zawodników. Nasza Julia, która musiała jechać samotnie, na biegu wyprzedziła reprezentantkę Norwegii, dzięki czemu wyprowadziła naszą sztafetę na pozycję 13. Galeria w przygotowaniu. 

 28.06.2017  Jedziemy na zawody do Pniew.O organizacji wyjazdu!

 

Herb Pniew

Uprzejmie informujemy rodziców, że w niedzielę 2 lipca jedziemy na zawody do Pniew.

Strona informacyjna zawodów www.triathlonpniewy.pl

Z grupy młodszej do zawodów zgłoszeni zostali: Bartosz Celmer, Hanna Grąbczewska, Szymon Janaszkiewicz, Paweł Kowalczyk, Adrian Paździor, Bartosz Peta, Wiktor Pietraszuk, Jakub Podolak, Aleksander Turowski, Nader Zair.

Dzieci rywalizować będą na dystansach: 100m pływania, 4km jazdy rowerem, 1 km biegu. 

Regulamin z programem minutowym dzieci >>> Do startu dzieci zgłoszono 49 zawodników.

Z grupy starszej do zawodów zgłoszeni zostali: Dawid Heda, Jakub Heda, Mateusz Janaszkiewicz, Bartosz Jasiulewicz, Alicja Olszańska, Piotr Partyka, Oliwia Podolak, Grzegorz Rudziński, Julia Sanecka, Mateusz Urbanek, Oskar Wieligórka, Szymon Wieligórka, Wojciech Winkel, Jakub Zmitrowicz, Jarosłąw Zmitrowicz.

Młodzież rywalizować będzie na dystansach: 400m pływania, 10km jazdy rowerowej, 3km biegu. 

Regulamin z programem minutowym młodzieży >>>

Na dystansie sprinterskim 750-20-5 Delfa reprezentować będą: Karolina Grąbczewska i Elżbieta Urbanek. Regulamin >>>

Przewozu zawodników dokonają rodzice, którzy zadeklarowali taką wolę i możliwość: Marek Sanecki (3 osoby), Katarzyna Turowska (4 osoby), Elżbieta Urbanek (1 osoba), Agnieszka Janaszkiewicz, (4 osoby), Karol Celmer (1 osoba), Grzegorz Kowalczyk (1 osoba) Oksana Paździor (1 osoba), Karol Pietraszuk ( 4 osoby), Mariusz Podolak (6 osób), Wiesław Wieligórka (2 osoby), Maria Jasiulewicz (1 osoba). Podana liczba obejmuje również własne dzieci. 

Do Pniew musimy dojechać około godziny 11.00 - 11.30. W związku z tym zbiórkę do wyjazdu zarządzamy na godzinę 9.00 na parkingu przy Centrum Wodnym Laguna.

Transportu rowerów dokona pani Elżbieta Urbanek samochodem dostawczym. Pakowanie rowerów dokonamy w sobotę 1 lipca o godzinie 18.00 na parkingu przy CW Laguna. Do zabezpieczenia rowerów w czasie transportu posiadamy koce, ale na wszelki wypadek... prosimy o przyniesienie dodatkowo własnego koca. Użyjemy je w wypadku braku kocy klubowych.

W związku z tym, że dzieci będą startowały o godzinie 13.00, młodzież o godzinie 13.30, a E. Urbanek i K. Grąbczewska o godzinie 15.45 prosimy o zjedzenie dobrego śniadania w domu bezpośrednio przed wyjściem oraz wzięcie ze sobą na zawody ugotowanego ryżu i słoiczka dżemu by każdy zawodnik na 2 godziny przed startem zjadł ten dodatkowy posiłek.

W ramach pakietu startowego każdy zawodnik otrzyma między innymi baton energetyczny i talon na posiłek regeneracyjny.

   

26.06.2017  Dobry występ Julii Saneckiej na ME Juniorów

 

Dobrze wystąpiła nasza zawodniczka Julia Sanecka podczas Mistrzostw Europy Juniorów, które w dniach 16 - 18 czerwca rozegrane zostały w Austrii.  W 2017 roku w triathlonie na poziomie europejskim, grupę juniorów stanowią zawodnicy urodzeni w latach 1998 - 2001.

W starcie indywidualnym Julia zajęła 46 miejsce. Wyniki >>> Galeria >>>

W Wstarcie drużynowym - w sztafecie w której Polskę reprezentowali: Roksana Słupek, Kamil Damentka, Julia Sanecka, Maciej Falbagowski nasza reprezentacja zajęła 14 lokatę na 17 startujących drużyn. Wyniki >>> , które z faktu, że część zawodników nie miała możliwość jechania w grupie, a część takiej możliwości nie miała nie odzwierciedlają jakości występu poszczególnych zawodników. Nasza Julia, która musiała jechać samotnie, na biegu wyprzedziła reprezentantkę Norwegii, dzięki czemu wyprowadziła naszą sztafetę na pozycję 13. Galeria w przygotowaniu. 

   

04.06.2017  tricarbon.pl został naszym partnerem

 

Miło nam poinformować, że sklep triathlonowy tricarbon.pl który mieści się w Szczecinie w Centrum Handlowym Turzyn ul. Bohaterów Warszawy, pierwsze piętro, lokal 2B4 został naszym partnerem.

Nasi zawodnicy przy zakupach dokonywanych w sklepie mają zagwarantoane 15% rabaty. W szczególnych przypadkach wartość upustów może być negocjowana indywidualnie. Więcej szczegółów podamy w przyszłości.

   

17.05.2017  Julia Sanecka z kwalifikacją na Mistrzostwa Europy 

 

Miło nam poinformować, że nasza zawodniczka Julia Sanecka dzięki świetnemu startowi 14 maja w Olsztynie uzyskała kwalifikacje na Mistrzostwa Europy Juniorów w Triathlonie, które  w dniach 16 - 18 czerwca rozegrane zostaną w austriackim KitzbUhel.

Zawody w Olsztynie odbyły się w niedzielę 14 maja. Rozegrane zostały trzy starty.

Wyniki:

Supersprintu: 200 - 10 - 2,5 >>> 

Sprintu: 750 - 20 - 5 >>>

Olimpijki: 750 - 40 - 10 >>> 

Klub nasz reprezentowało czworo zawodników.

W pierwszym wyścigu, który był etapem kwalifikacji do Mistrzostw Europy Youth >  wystartowali Jakub Heda i Mateusz Janszkiewicz.  Jakub zajął 6 miejsce, a Mateusz 8. Wyścig ten ukończyło 80 zawodników. Warto podkreślić, że Jakub uzyskał pierwszy rezultat biegu, a Mateusz ósmy.

Mistrzostwa Europy Youth to zawody mistrzowskie dla juniorów młodszych, które w Europie obejmują zawodników w wieku 15 - 17 lat. W roku bieżącym w zawodach będą mogli startować zawodnicy urodzeni w latach 2000 - 2002.

W drugim starcie, który był kwalifikacją do Mistrzostw Europy Juniorów >>>  swoje możliwości sprawdzali Julia Sanecka i Mateusz Urbanek. Szczególnie dobrze wystąpiła Julia, która dzięki bardzo dobrej jeździe rowerem i dobremu biegowi uzyskała kwalifikacje do Mistrzostw Europy Juniorów - najbardziej prestiżowej imprezy tej grupy wiekowej.

Start Julii w Olsztynie zaliczamy do pozytywnych, uzyskała kwalifikację na ME, pokazała, że umie jeździć na rowerze, dobrze biega, jest zawodniczką, która skutecznie mobilizuje się podczas zawodów.

Analizując start mamy refleksję, że nasi zawodnicy popłynęli zdecydowanie poniżej swoich możliwości... Po czasie... dochodzimy do wniosku, że było to spowodowane zbyt szybkim wejściem do bardzo zimnej w tym dniu wody.., która według organizatora miała 13 stopni celcjusza.

Do sukcesu Julii w dużym stopniu przyczynił się Mateusz Urbanek, który dzielnie wspierał ją podczas jazdy rowerowej. Warto poinformować, że według wskazań idealnie wyskalowanego licznika Julia dystans 19.38km przejechała w 32:48min, co daje średnią prędkość 35,46 km/h (średnia ta uwzględnia wyprowadzanie roweru ze strefy zmian, oraz jego wprowadznie), maksymalna prędkość jazdy 51,91 km/h. Warto dodać, że trasa rowerowa miała dwie pętle, a na każdej z nich były trzy nawroty co niewątpliwie obniżało średnią prękość jazdy.

   

03.05.2017  Klubowo, rodzinnie i sportowo w Gryfinie startowaliśmy...

 

 

W środę 3 maja świetnie wystąpiliśmy w 45-ym Biegu Transgranicznym "Doliną Dolnej Odry" na 10km. Bieg ten odbył się w ramach Gryfińskiego Festiwalu Biegowego.

Wyniki: na 10km >>>     na 21.097 >>> 

W barwach Delfa wystąpiło aż 19 zawodników: Grzegorz Rudziński (1), Jakub Heda (4), Mateusz Janaszkiewicz (6), Marek Sanecki (7), Oskar Wieligórka (22), Julia Sanecka (25/2), Urbanek Mateusz (29), Piotr Partyka (32), Wojciech Winkel (37), Marcin Turowski (42), Elżbieta Urbanek (78/5), Karolina Grąbczewska (80/6), Karol Pietraszuk (93), Katarzyna Turowska (95/8), Małgorzata Czyleko (129/15), Grzegorz Kowalczyk (133), Agnieszka Janaszkiewicz (268/66), Ilona Partyka (269/67), Anita Kowalczyk (408/157).

Bieg na 10 km ukończyło 456 osób w tym 194 Kobiety.

Całe zawody wygrał nasz Grzegorz Rudziński,  który w stosunku do roku ubiegłego poprawił się o 42 sekundy. Czwarty na mecie Jakub Heda poprawił się aż o 3,26 r/r.

Startujący po raz pierwszy szesnastolatkowie Julia Sanecka i Mateusz Janaszkiewicz potwierdzili, że podwyższenie wieku uprawniającego do startu do lat szesnastu nie było podyktowane względami merytorycznymi, a jakimiś innymi - nam nie znanymi.

Julia Sanecka w "generalce", licząc łącznie z mężczyznami zajęła 25 miejsce, a wśród kobiet wywalczyła drugie miejsce...

Mateusz Janaszkiewicz w "generalce" był szósty...

Czterech zawodników Delfa w pierwszej dziesiątce, potwierdza, że  nasi trathloniści są potentatami na gminnym i powiatowym "rynku biegowym".

   

   

08.04.2017  Z sukcesami startowaliśmy w 82 MBP

  

W sobotę 8 kwietnia 2017 roku startowaliśmy w 82 Masowych Biegach Przełajowych,

które oczywiście odbyły się w Gryfinie. Nasi zawodnicy tradycyjnie wypadli barzo dobrze.

W gronie juniorek (roczniki 1998 - 2001 według kwalifikacji sportu młodzieżowego)

wygrała Julia Sanecka >, która dystans 1000m pokonała w 3.17.3 minuty.

W biegu chłopców dziesięcioletnich wygrał Aleksander Turowski >

Szczególnie podkreślić trzeba, że Olek wykazał się największą przytomnością umysłu

podczas tegorocznych biegów ze wszystkich biegających. Jako jedyny z całej grupy

uczniów klas trzecich nie pomylił trasy biegu.

Jako jedyny!!!! Co prawda i tak by wygrał, ale...

Po 300 metrach od startu, zgodnie z ustaleniami taktycznymi biegł na piątej pozycjii ...

i nie pobiegł za prowadzącą  grupką na bieżnię... za "liderami",

pobiegł trasą którą przed startem pokazał mu trener.

W całym zamieszaniu "ciekawe" jest to, że wszyscy biegnący za nim pobiegli

tam gdzie prowadzący... 

Na drugim stopniu podium w biegu juniorów stanął Grzegorz Rudziński >

Rewelacyjnie pobiegły również nasze amatorki triathlonu w biegu otwartym, druga była Karolina Grąbczewska, trzecia Elżbieta Urbanek, piąta Małgorzata Czyleko,

ósma Agnieszka Janaszkiewicz i dziesiąta Agnieszka Janicka - zobacz >.

Nie stali na podium, ale z różnych względów dobrze zaprezentowali się: 

Hania Grąbczewska >Wiktor Pietraszuk (1) i Bartosz Celmer (2)>

mały wzrostem, a wielki duchem Tomasz Krysztoforski > Małgorzata Kowalczyk >>>

Startowała również nasza najmłodsza zawodniczka Majka Sanecka > ,

która była pierwsza w swoim roczniku w gronie predszkolaków.

Komunikat  z zawodów >>>

   

 

04.04.2017  Sanecka i Rudziński najlepszymi biegaczami powiatu

  

Nasi zawodnicy Julia Sanecka i Gregorz Rudziński okazali się najlepszymi biegaczami Powiatu Gryfino. Bezapelacyjnie, bezdyskusyjnie, z kilkunastu sekundowymi przewagami wygrali biegi przełajowe Powiatu Gryfino.

Wyniki: gimnazja >>>    licea >>

Teoretycznie były to odrębne biegi, ale praktycznie dziewczęta gimnazjów i liceów jak i chłopcy tychże szkół biegali razem. Z niewiadomych przyczyn organizatorzy nie podają czasów, ale my byliśmy, mierzyliśmy, widzieliśmy i z radością informujemy.

Teoretycznie były to zawody szkolne, ale praktycznie czołowe miejsca zajmują oczywiście zawodnicy klubów. Zawodnicy naszgo triathlonowego klubu okazali się lepszymi biegaczami niż biegacze gryfińskiego klubu lekkoatletycznego.

Cieszy nas to niezmiernie w związku z tym, że "Triathlony przegrywa się pływaniem..., a wygrywa bieganiem". Fakt, że nasi dobrze biegają, to dobrze wróży przed sezonem triathlonowym. >

03.04.2017  Nasze plany startowe 2017

Przedstawiamy bardzo wstępny plan organizacji naszych zawodów sportowych w 2017 roku.

Zobacz >>>

Plan w najblizszych dniach będzie uzupełniany i poprawiany.

 

31.03.2017  Gala Gryfińskiego Sportu 2017

 

Ostatniego dnia marca 2017 roku uczestniczyliśmy w Gali Gryfińskiego Sportu. Przedsięwzięcie odbyło się w sali kinowej GDK. Była to druga z rzędu pięknie przygotowana i przeprowadzona impreza podczas której władze gminy nagrodziły zawodników i ich trenerów za osiągnięcia sportowe minionego sezonu. Trenerzy otrzymali dyplomy, statuetki i piękne róże, a ich zawodnicy nagrody pieniężne uzależnione od osiągniętego wyniku sportowego. Z Delfa wyróżnionych zostało aż 15 zawodników, z czego jesteśmy bardzo dumni. Nasi podopiecznin trenowali pod okiem Moniki Saneckiej i Marka Saneckiego.

Galeria naszego udziału w Gali >>>

Lista nagrodzonych zawodników >>>

Gratulujemy naszym wychowankom osiągniętych wyników w minionym sezonie i zachęcamy do wytężonej pracy treningowej by wyniki zbliżającego się sezonu uprawniały ich do wystąpienia w kolejnej Gali, która odbędzie się już za rok..

Władzom miasta dziękujemy za docenianie osiągnięć sportowych Mieszkańców Gminy Gryfino na arenie krajowej i międzynarodowej.    

28.03.2017  Mamy licencję PZTri na rok 2017

.

.

.

.

.

.

 

Uprzejmie informujemy, że klub nasz posiada licencję klubową  Polskiego Związku Triathlonu uprawniającą nas do udziału we współzawodnictwie sportowym w triathlonie do 31 grudnia 2017 roku.    

14.03.2017  Byliśmy w Poznaniu - Błysnęliśmy

W niedzielę 12 marca sześcioro naszych zawodników zaznaczyło nasze istnienie podczas 4Mobility Grand Prix w Aquathlonie, które odbyło się w Poznaniu.

Dobra frekwencja, wysoki poziom sportowy i młodzi zawodnicy z szansą na olimpijską karierę - tak można podsumować premierową edycję 4Mobility Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym. W zawodach, które w niedzielę odbyły się w Poznaniu, uczestniczyło ponad 160 młodych sportowców. Rywalizacja przeprowadzona została na obiektach Uniwersytetu A. Mickiewicza. Celem cykl koordynowanego przez Polski Związek Triathlonu, była promocja dyscypliny wśród dzieci i młodzieży. Jak podkreślił prezes PZTri Paweł Jarski to właśnie w tej serii pływacko-biegowych zawodów związek upatruje szanse na wyłapywanie najzdolniejszej młodzieży z predyspozycjami do triathlonu, którzy mogliby rozpocząć szkolenie nakierowane na start w igrzyskach olimpijskich. 4Mobility Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym to cykl, w którym młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy, poza nagrodami za poszczególne edycje, zbierają punkty do klasyfikacji generalnej. Po zawodach w stolicy Wielkopolski seria przeniesie się do Iławy (2 kwietnia), a następnie Rumi (30 kwietnia).

My ze względów organizacyjnych, nie pojedziemy ani do Iławy, ani do Rumii, ale cieszymy się, że byliśmy w Poznaniu...

W gronie dzieci, które ścigały się na dystanie 200m pływania reprezentowała nas Hania Grąbczewska i Symon Janaszkiewicz - wyniki>>>  Poza udziałem w Gryfińskim Festiwalu Triathlonowym i innych sportowych imprezach lokalnych były to ich pierwsze zawody poza Gminą Gryfiną..., ale zawsze musi być ten pierwszy raz.

Pomiomo, że Hania Grąbczewska zajęła "dopiero" 7 miejsce na 17 startujących dziewcząt  wysoce oceniamy jej start. Pokazała bowiem, że jeżeli będzie systematycznie trenowała to będzie osiągała wysokie wyniki sportowe... Trzeba tylko trenować! W biegu Hania miała drugi wynik co dobrze wróży do jej sportowego rozwoju, zwłaszcza, że biega bardzo ładnie, prawidłowo stawia stopy, biega wyprostowana.

O nie Julia Sanecka ... Julia Sanecka wygrała, tak jak zdarzało się jej już kilka razy wcześniej... Junior młodszy Mateusz Janaszkiewicz zajął "dopiero" 7-me miejsce na 17 juniorów młodszych (16-17 lat), ale był  najlepszy w swoim roczniku. Juniorzy młodsi rywalizowali na dystansie 600m pływania i 3km biegu. Biegowa część zawodów przeprowadzona została na trzech płaskich pętlach o długości około 1km. Wyniki >>>

Dobrze wystąpili również Grzegorz Rudziński i Mateusz Urbanek, którzy startowali w gronie juniorów starszych (1998 - 1999). Wyniki >>>

14.03.2017  Byliśmy na Biegu Kobiet

Miło nam poinformować, że nasza zawodniczka Małgorzata Czyleko reprezentowała nas w Biegu Kobiet, który odbył się w niedzielę 5 marca w Szczecinie.  Małgorzata, która biegła z intrygującym numerem 1311 (biegnie z niebieską opaską na czole).

Wyniki >>>

Małgosia na 1235 kobiet, które ukończyło ten bieg na 5km zajęła 96 lokatę. Trasę o orientacyjnej długości 5km przebiegła w 25,5 minuty.

Gratulujemy!.

 

04.02.2017  1 % podadku dla dzieci i młodzieży Delf

Zachęcamy do przekazania dla naszego Klubu Delf - 1% Państwa podatku.

Jest to możliwe w związku z zawartym przez Zarząd Delf porozumieniem z Fundacją Studencką "Młodzi - Młodym". Fundacja ta jest Organizacją Pożytku Publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270261

Strona internetowa: www.fsmm.pl

Środki pozyskane z darowanego przez Państwa podatku w 100% przeznaczone zostaną na szkolenie dzieci i młodzieży, ich udział w zawodach i obozach sportowych.

.

 

04.02.2017  Startowaliśmy w III rzucie XVIII edycji Biegów Górskich

W sobotę 4 lutego startowaliśmy w III rzucie XVIII edycji Gryfińskich Biegów Górskich. W związku z bardzo trudnymi warunkami pogodowymi i oblodzeniem trasy zawody nie była dla naszych podopiecznych obowiązkowe. Decyzję o starcie pozostawiliśmy rodzicom. Ci, którzy podjęli wyzwanie wypadli bardzo dobrze. Zajęli strategiczne miejsca na podium i to nas cieszy.  Galeria w przygotowaniu >>>

 

08.01.2017  Pracowicie spędziliśmy 5 ostatnich dni roku 2016

Pięć ostatnich dni roku 2016 spędsiliśmy na obozie treningowym w Wałczu. Wybraliśmy się tam we wtorek 27 grudnia. Dotarliśmy około godziny dwunastej. Po zakwaterowaniu, zjedliśmy obiad i zrobilismy jeszcze dwa treningi, biegowy i pływacki...

Każdego dnia po śniadaniu biegaliśmy, później ćwiczyliśmy na siłowni, i kolejno jeździliśmy na rowerach stacjonarnych.

Po południu pływaliśmy. Tak było w środę, czwartek i piątek. Wyjechaliśmy w sobotę po śniadanku i treningu pływackim.

W Wałczu bylismy cztery doby hotelowe, a zrealizowaliśmy 5 jednostek pływackich, cztery biegowe, cztery na siłowni, cztery kolarskie... 

 

 

Partnerzy Delf

             

 

Adnotacje Delf

  # grupy wiekowe Poprzednia wersja strony Delf      

1 % dla Delfa

Info o Delf

Gryfiński Klub Sportowy Delf,

ul. Łużycka 38,74-100 Gryfino, tel. 509 949 777, email: delf@delf.pl  

NIP: 858 16 49 343,  Regon:812340121,  KRS: 0000014967

Konto w Banku Alior Bank: 95 2490 0005 0000 4530 7281 5787