Gryfino - maj 2019

Triumfatorki 5 Gryfińskiego Festiwalu biegowego - 10km: Julia Sanecka i Karolina Grąbczewska

1

Kochamy Triathlon

Ekipa Delfa po Triathlonie w Lipianach 2019. Od lewej: Mateusz, Milan, Wojtek, Bartek, Ela i Mariusz.

2

Delf to my

Reprezentacja Delfa podczas VI Triathlonu w Pniewach 2019. Super zawody.

3

Wałcz 2019

Start do ćwiczenia strefy zmian: bieg - rower - bieg.

4

Wałcz 2019

Pierwsza linia startowa

5

Wałcz 2019

Trzecia linia startowa.

6

Wałcz 2019

Środkowa Linia startowa

7

Wałcz 2019

Dlef to my

8

Wałcz 2019

Kochamy również bieganie.

9

Wałcz 2019

To my Delf Gryfino, tak promujemy Gminę Gryfino.

10

Tu jesteś :: Start ::Procedury ::Karta Sztywna

Karta Sztywna

Karta "sztywna" PZTri

Karta "sztywna" PZTri (Polskiego Związku Triathlonu) to rodzaj dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do klubu (na poziomie ogólnopolskim). Kwestię podstawowej przynależności do Delf Gryfino reguluje statut klubu - stowarzyszenia _Statut DELF. Statut to dokumentem regulujący zasady funkcjonowania organizacji, prawa i obowiązki członków.

Ososba podpisująca dekalarację członkowską zobowiązuje się do przestrzegania postanowień wynikających z tego dokumentu, jak również z regulaminów wewnętrznych, które precyzują sprawy szczegółowe nie opisane w statucie, chociażby regulamin opłacania składek członkowskich

Polski Związek Triathlonu posiada standardowe "karty sztywne" (nazwa "sztywne" pochodzi pewnie od rodzaju papieru na którym karty są drukowane - sztywnego). Wzór kart PZTri: awers >>  rewers >> 

Zespół Delf: Zarząd >  Kadra > pokusił się o przygotowanie autorskich Kart sztywnych. Dzięki temu pomysłowi karty są: łatwiejsze do wypełnienia (komputerowe), ładniejsze, bowiem mają pięknie wydrukowane zdjęcia. Karty są oryginalne...

Wypełniona i podpisana Karta sztywna przesyłana jest do PZTri - Polskiego Związku Triathlonu, który zrzesza wszystkie kluby zajmujące się triathlonem i jego pochodnymi, chcące uczestniczyć w systemie rozgrywek. W związku karta podpisywana jest przez upoważnionego przedstawiciela (Prezesa bądź Sekretarza PZTri - tak zwanego Sekretarza Generalnego - Członka Zarządu) i przecinana na dwie części. Odcinek I - górna część pozostaje w dokumentacji związku. Odcinek II - dolna część przesyłana jest do klubu. Karta ta jest dowodem przynależnośći zawodnika do klubu (na poziomie krajowym - centralnym).

I co dalej?

Na podstawie karty sztywnej zawodnikowi może być wyrobiona licencja zawodnika PZTri: awers>> rewers>>. Licencja Zawodnika jest podstawowym dokumentem uprawniającym do udziału w zawodach pod patronatem PZTri.

Rezygnacja z członkostwa Delf

W przypadku rezygnacji z członkostwa w naszym stowarzyszeniu uprzejmie prosimy zgłoszenie tego faktu poprzez formularz zgłoszeniowy. W tym przypadku w polu wyboru: Rodzaj zgłoszenia, prosimy o wybór opcji: rezygnacja z członkostwa. Formalne zgłoszenie rezygnacji z członkostwa jest dla nas niezmiernie istotne ze wzgledów organizacyjnych. Staramy się by funkcjonujące grupy miały optymalną ilość dzieci. Ilość ta nie moży być zbyt duża - ze względów bezpieczeństwa i jakości realizacji procesu szkoleniowego. Nie może być również zbyt mała - ze względu na atrakcyjność zajęć, jak również ze względów ekonomicznych.

Zmiana barw klubowych

W przypadku woli rezygnacji z członkostwa w KS Delf Gryfino w związku z zamiarem przystąpienia do innego klubu zajmującego się triathlonem oprócz zgłoszenia tego faktu poprzez formularz zgłoszeniowy (info powyżej), prosimy o złożenie w siedzibie klubu stosownego wniosku na piśmie. Kwestię zmian barw klubowych reguluje  § 13 Statutu Delf. Zarząd Klubu na podstawie złożonego wniosku wraz z wnioskiem o wydanie karty z klubu do którego zawodnik zamierza przystąpić podejmuje stosowną decyzję biorąc pod uwagę poziom sportowy zawodnika, staż treningowy, poniesione nakłady na jego szkolenie, motywację zmiany, inne okoliczności.

Uprawianie innej dyscypliny sportu po rezygnacji z członkostwa W Delf Gryfino

W przypadku woli uprawiania innej dyscypliny sportu po rezygnacji z członkostwa w KS Delf Gryfino, nie występuje konieczność zgłaszania tego faktu w naszym klubie w celu uzyskania zwolnienia (nie występuje konieczność otrzymania karty sztywnej z uzyskanym zwolnieniem) W tym przypadku prosimy jedynie o opłacenie zaległych składek członkowskich (jeżeli takie zaległości występują) oraz zgłoszenie rezygnacji poprzez formularz internetowy.


 

Partnerzy Delf

             

 

Adnotacje Delf

  # grupy wiekowe Poprzednia wersja strony Delf      

1 % dla Delfa

Info o Delf

Gryfiński Klub Sportowy Delf,

ul. Łużycka 38,74-100 Gryfino, tel. 509 949 777, email: delf@delf.pl  

NIP: 858 16 49 343,  Regon:812340121,  KRS: 0000014967

Konto w Banku Alior Bank: 95 2490 0005 0000 4530 7281 5787